a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > نمونه آرای دادگاه ها  > نمونه رای ابطال رای داور

نمونه رای ابطال رای داور

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بطلان رای داور، ماده 16 قانون داوری تجاری بین الملل، استقلال شرط داوری، ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، حدود صلاحیت داور، عدم استقلال شرط داوری، رای ابطال رای داور

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

چکیده رای ابطال رای داور

مطابق با ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 489 همان قانون در داوری داخلی اماره قانونی بر عدم استقلال شرط داوری می باشد.

مطلب مرتبط: مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟

رای دادگاه

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای … فرزند … به وکالت از خواهان … فرزند … به طرفیت خوانده آقای … به خواسته ابطال رای داور، بدین شرح مختصر که مطابق با بندهای 7/1 و 7/2 قرارداد مورخ 1395/12/23 به شماره 11-95023-10 خواهان و خوانده توافق نموده اند، در صورت بروز هرگونه مشکلی ناشی از عقد حاضر موضوع را از طریق داور مرضی الطرفین آقای … حل و فصل نمایند و هر یک از طرفین که در خصوص تفسیر، اجرا و با هرگونه تبعاتی از عقد حاضر دچار ابهام و مشکل باشد مکلف است به داوری مراجعه نماید، بنابراین اگرچه مطابق با ماده 16 قانون داوری تجاری بین الملل مصوب 1376/06/26 موافقتنامه های داوری های مشمول آن قانون “به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود” اما مطابق با ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 489 همان قانون در داوری داخلی اماره قانونی بر عدم استقلال شرط داوری می باشد مگر اینکه در شرط داوری خلاف بر آن تراضی شده باد و از شرط داوری فوق الذکر چنین تراضی برنمی آید بنابراین خواسته های مطروحه از داور که مطالبه فسخ قرارداد فروش به شماره 11-95023-10 مورخ 1395/12/23 به جهت مستحق حق غیر قرار گرفتن اموال و استرداد عوضین به جایگاه اولیه آنها می باشد صرف نظر نتیجه رای داور از آنجایی که اختصاص به تعیین اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد پایه و بالتبع شرط داوری ضمن عقد دارد از حدود صلاحیت وی خارج بوده و مستنداً به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای 3 و 7 ماه 489 همان همان قانون حکم بر بطلان رای داور صادر و اعلام می گردد، رای اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است.

دادرس شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون نظر

پیام بگذارید