نمونه رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه … دادگاه عمومی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه حق الوکاله، آیین نامه تعرفه حق الوکاله، قرارداد خصوصی حق الوکاله، رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

چکیده رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

حق الوکاله می بایست برابر مقررات جاریه و نیز برابر آیین نامه مربوطه باشد و ادعای مازاد بر تعرفه تعیینی فاقد وجاهت قانونی میباشد و وجود قرارداد خصوصی تا جایی مطمح نظر قرار می گیرد که مخالف قانون نباشد.

 

رای دادگاه

در گردونه الفاظ کلماتی به گرداگرد دادخواست روانند که در این میان نگارنده آن آقای … فرزند … و خانم … فرزند … به وکالت از آقای … می باشند زان سوی ما آقایان و بانوان … و … و … در مقام خوانده دیده به تارک دادخواست دوخته اند تا بیننده خواسته ای باشند بدین عنوان: مطالبه حق الوکاله مطابق قرارداد مالی وکالت به تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۸ به میزان ۲۶ درصد ارزش روز مساحت ۱۷۰۸ مترمربع از باقیمانده پلاک ثبتی ۲/۲۶۷ بخش ۱۱ تهران با جلب نظر کارشناس مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه آنچه به قلم توضیح مهمان شرح دادخواست شده است بدین متن می باشد. از دیگر سو ماحصل مدافعات خواندگان بدین گویش به پویش آمده است که پرداخت حق الوکاله ادعایی به نحو علی الاطلاق نیست بلکه برابر قرارداد فی مابین: موکلین متعهد می گردند در موقع پرداخت وجه توسط سازمان آب، بلافاصله به وکیل پرداخت نمایند این در صورتی خواهد بود که وکیل رای قطعی به نفع موکلین اخذ نماید در حالیکه رای قطعی تاکنون اجرا نشده است خواهان در اثناء دادرسی اعلام وکالت نموده و حق الوکاله خودش را برابر تعرفه عنوان داشته است و هرگز به وجود قرارداد خصوصی اشاره ای نداشته است و این خود، اقرار به میزان حق الوکاله در مرجع رسمی است و می بایست از آن تبعیت نماید و شایان توجه است که فرم وکالتنامه واجد دو اعتبار است وکالتنامه و قرارداد که در قرارداد اشعاری میزان حق الوکاله برابر تعرفه عنوان گردیده است ادعای خواهان در ستون خواسته مردود است چراکه وکیل نمی تواند حق الوکاله خود را بخشی از مدعی به قرار دهد. دادگاه صرفنظر از سایر اظهارات و مدافعات طرفین و نظر به اینکه به نحویکه خواندگان در مدافعات خود گنجانده اند مطالبه حق الوکاله می بایست برابر مقررات جاریه و نیز برابر آیین نامه مربوطه باشد و ادعای مازاد بر تعرفه تعیینی فاقد وجاهت قانونی میباشد و وجود قرارداد خصوصی تا جایی مطمح نظر قرار می گیرد که مخالف قانون نباشد که در این مقوله خواسته معنونه برخلاف مقررات تشخیص داده شده همچنین شخص خواهان در مقام وکیل قرارداد فی مابین را برابر تعرفه خواستار گردیده است و این توافق مطابق قواعد حاکم بر قضیه میباشد از این منظر دادگاه دعوی را وارد ندانسته مستنداً به مفهوم مواد ۱۰، ۹۷۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن