بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه دادخواست مطالبه نفقه زوجه

دادخواست مطالبه نفقه زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه نفقه زوجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست مطالبه نفقه زوجه

خواهان: خانم …/ کد ملی …/ آدرس: …

خوانده: آقای …/ کد ملی …/ آدرس: …

وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی …/ آدرس: …

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه نفقه ایام زوجیت مقوم بر … ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. کپی مصدق عقدنامه
  2. استشهادیه
  3. کپی کارت ملی خواهان

مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟!

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به استحضار می رساند به موجب سند ازدواج شماره … تنظیمی در دفتر ازدواج شماره … در تاریخ … به زوجیت دائمی خوانده محترم آقای … در آمده ام و در طول این مدت همواره نسبت به ایشان تمکین داشته و دارم؛ لکن خوانده محترم علی رغم داشتن استطاعت و تمکن مالی، از پرداخت هزینه متعارف زندگی اینجانب استنکاف می ورزند.

لذا به موجب این دادخواست و با استناد به مواد ۱۲۰۶، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی، تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین میزان نفقه و الزام ایشان به پرداخت نفقه ایام گذشته و آینده را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را تقاضا دارم.

 

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست مطالبه نفقه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۷۹ شماره پرونده: ۹۸-۱۸۲-۹۷۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

موضوع جرم ترک انفاق در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، «نفقه حال» زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته که صرفاً واجد ضمانت اجرای حقوقی است، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۶۰ شماره پرونده: ۹۹-۹/۴-۱۶۰ ح تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱- آیا دعوای تعیین نفقه ماهیانه بدون مطالبه آن برای مدت مشخص در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ ۲- آیا بر مبنای رأی صادره مبنی بر تعیین نفقه می‌توان اجراییه صادر کرد و از تاریخ رأی نفقه را از محکوم ‌علیه گرفت؟

۱- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

۲- در فرض سؤال، چنانچه دادگاه وفق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رأی صادر کرده باشد، از آنجا که اصولاً در رأی صادر شده مطابق این ماده قانونی، دادگاه صرفاً واجب النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می‌کند، اجرای احکام تکلیفی نسبت به پیش از صدور اجراییه ندارد. شایسته ذکر است که مشابه همین سؤال از تعدادی از مراجع عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده‌اند که نفقه اقارب مربوط به پیش از اجرا به نفقه گذشته تبدیل می‌شود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آنکه با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شده باشد که در این صورت قابل مطالبه است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون یاد شده، دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند.

با وجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن