a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی

3 خرداد 1399

مقالات داغ

نحوه طرح دعوای تصرف عدوانی

طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی

مفهوم دعوای تصرف عدوانی تصرف عدوانی یکی از دعاوی است که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصرفات، تعیین نموده است. در این دعوا، خواهان، ادعا می کند که قبلا مال مورد نظر را در اختیار و تصرف داشته و از آن استفاده می نموده است و اینک از ید وی خارج شده است. در دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، مساله مالکیت خواهان مدنظر قرار نمی گیرد بلکه نکته مهم سابقه تصرفات خواهان در ملک می باشد. مطلب مرتبط: نمونه رای تصرف عدوانی طرفین دعوا و دادگاه صالح مطابق با قانون، در دعوای