a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

شروطی برای ازدواج

20 آذر 1399

مقالات داغ

شروطی برای ازدواج

شروطی برای ازدواج

شروطی برای ازدواج اصلی ترین نهاد و به نوعی هسته مرکزی در تشکیل فرهنگ و تمدن هر جامعه ای، نهاد خانواده می باشد. در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده، زوجه یا خانواده وی می توانند جهت جلوگیری از بروز مشکلات در آینده، برای زوج شروطی برای ازدواج بگذارند. بقای هر نسلی در گرو تشکیل خانواده می باشد و این امر نیز یکی از وظایف و نقش های خانواده در هر جامعه ای می باشد. مسلما نمی توان نهاد خانواده را با سایر نهادها در جامعه مقایسه نمود چرا که عواطف و احساسات متشکله در هر خانواده ای، از خصوصیات برجسته