a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه محاسبه دیه مو طبق قانون مجازات اسلامی

16 اسفند 1399

مقالات داغ

نحوه محاسبه دیه مو

نحوه محاسبه دیه مو طبق قانون مجازات اسلامی

نحوه محاسبه دیه مو مطابق با قانون مجازات اسلامی، دیه مالی است که بدلیل انجام جنایت بر نفس یا عضو، به زیان دیده یا اولیای دم و یا ولی او پرداخت میگردد. در واقع دیه، مقدار معین مال می باشد که بدلیل جنایات عمدی یا غیر عمدی در شرع مقدس اسلام مقرر شده است و توسط قضات حکم به پرداخت آن صادر میگردد. در این مقاله سعی می گردد تا در ارتباط با میزان دیه مو و نحوه محاسبه آن به تفصیل توضیح داده شود. مو یکی از اعضای بدن انسان است که جنبه زیبایی بسیاری در افراد بخصوص بانوان