a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن

16 آبان 1400

مقالات داغ

رای بطلان معامله به جهت صوری بودن

نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معامله صوری، عدم وجود قصد انشاء در معامله، بطلان معامله، امارات معامله صوری، معامله به قصد فرار از پرداخت دین، انگیزه فرار از پرداخت دین، ماده 190 قانون مدنی، ابطال سند به جهت صوری بودن معامله، رای بطلان معامله به جهت صوری بودن مطلب مرتبط: عوامل بطلان معامله کدامند؟ چکیده رای