a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما

29 بهمن 1400

مقالات داغ

ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما

ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما

ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما در رسیدگی به دعاوی و اختلافات حادث گردیده میان کارگر و کارفرما، ممکن است هر یک از طرفین و یا مرجع رسیدگی کننده به دعوا (اداره کار) با ایراداتی در حین رسیدگی مواجه گردند که این ایرادات می تواند روند رسیدگی را با اخلال مواجه نماید. در این مقاله سعی می گردد که در ارتباط با ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما به تفصیل توضیح داده شود. مطلب مرتبط: نحوه بازگشت به کار در صورت اخراج غیر قانونی کارگر ایرادات رسیدگی در دعاوی میان کارگر و کارفرما چیست؟ منظور از ایرادات، موانعی هستند که