a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

11 خرداد 1401

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دادگاه عمومی بخش … صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: منافع محتمل الحصول، ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد، خسارت ناشی از عدم النفع، منافع حتمی الحصول، مسئولیت مدنی، رای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد بیشتر بخوانید: مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد چیست و چگونه میتوان آن را مطالبه نمود؟ چکیده رای مطالبه

اصل نسبی بودن اثر قراردادها

اصل نسبی بودن اثر قراردادها چیست؟

اصل نسبی بودن اثر قراردادها یکی از نتایج مهم اصل آزادی قراردادها، آزادی گزینش طرف قرارداد می باشد مطابق اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، تمامی انسان ها نه تنها در انجام یا عدم انجام قرارداد و تعیین شرایط و مفاد آن، بلکه در انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادند و هیچ نیروی خارجی نمی تواند آنها را به قبول یک طرف معین مجبور نماید و یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادها می باشد. این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد می باشد و تنها دو طرف و قائم مقام