a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه قرار بایگانی پرونده در دادگاه

8 مهر 1401

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه قرار بایگانی پرونده در دادگاه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار بایگانی پرونده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه … دادگاه اطفال و نوجوانان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خودداری از تعقیب متهم، ماده 638 قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 285 از قانون آیین دادرسی کیفری، تمرد نسبت به ماموران، اصل برائت، ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بایگانی پرونده بیشتر بخوانید: قرار عدم دسترسی متهم به پرونده چیست؟ چکیده قرار بایگانی پرونده در این پرونده دادگاه پس از بررسی شرایط سنی