a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

15 بهمن 1401

مقالات داغ

نمونه رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع، مطالبه قیمت روز معامله، حساب دوران وکالت، مطالبه مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال، مطالبه بهای روز ملک، ماده 668 قانون مدنی، رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز چکیده رای حدود اختیار وکیل

عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

شرط فعل و تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد جهت شناخت شرط فعل در قانون مدنی لازم است که نخست توضیح داده شود که شرط به چه معنا می باشد. قانونگذار در قانون مدنی شرط را به دو معنی بکار برده است: 1. گاهی اوقات شرط به معنای امری است که وجود یا تاثیر یک امر حقوقی بدان بستگی دارد مانند آنکه در معاملات شرط می نمایند که وجود اهلیت شرط صحت معامله می باشد. 2. گاهی اوقات شرط بمعنای توافقی است که افراد ضمن عقد دیگری می نمایند، این نوع توافق تابع یک عقد دیگر است و استقلال ندارد. بدین جهت

رای عدول از شرط فاسخ

نمونه رای عدول از شرط فاسخ یا انصراف از انفساخ عقد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدول از شرط فاسخ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انصراف از انفساخ قرارداد، اثر جابجا نمودن چک های موضوع قرارداد، عدول از شرط فاسخ، رای انفساخ، انفساخ قرارداد، رای عدول از شرط فاسخ مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای عدول از شرط فاسخ دادگاه معتقد است تراضی ضمنی طرفین، مانند جابجا کردن چک های موضوع قرارداد،