a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

خروج فرزند از کشور توسط مادر بدون اجازه پدر

8 فروردین 1402

مقالات داغ

خروج فرزند از کشور

خروج فرزند از کشور توسط مادر بدون اجازه پدر

خروج فرزند از کشور توسط مادر بدون اجازه پدر بطور معمول پس از وقوع طلاق و جدایی زن ‌و شوهر یکی از مسائل مهم و نگرانی آنان پس از طلاق، مساله حضانت و نگهداری فرزند یا فرزندان مشترک آنان می باشد. در شرایط عادی حضانت و نگهداری فرزند، حق و تکلیف والدین می باشد. اما پس از وقوع طلاق، مساله نگهداری فرزند یا فرزندان، بعضا باعث ایجاد اختلاف میان پدر و مادر می گردد بخصوص اگر فرزند آنان نابالغ باشد. مطابق با قوانین موضوعهT حضانت فرزندان (هم دختر و هم پسر) تا ۷ سالگی با مادر می باشد. حضانت دختر