a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

22 اردیبهشت 1402

مقالات داغ

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته پس از رسیدگی به مطالبات طلبکاران و پیش از فروش اموال و دارایی تاجر، قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن، طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته قرار بگذارند که از ادامه تصفیه صرفنظر نمایند بدین شرط که با در نظر گرفتن تخفیفی برای تاجر، او در مواعد مشخصی طلب آنان را پرداخت نماید. به چنین قراردادی، قرارداد ارفاقی می گویند. بموجب این قرارداد، طلبکاران قبول می نمایند که از مقداری از طلب خود بگذرند و هم چنین می پذیرند که طلب آنها بصورت جزئی یا کلی در زمانی معین