a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد (لزوم شناسایی اراده ی زمان پرداخت)

اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

مقالات داغ

رای انتخاب مدیون در دیون متعدد

نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد (لزوم شناسایی اراده ی زمان پرداخت)

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه به جهت استیفای بلاجهت، مطالبه وجه چک، ماده 282 قانون مدنی، رای انتخاب مدیون در دیون متعدد مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟ چکیده رای انتخاب مدیون در دیون متعدد دادرس محترم شعبه در دادنامه مستند و مستدل خود عنوان نموده اند که نیک آگاهیم