a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات

شهریور ۱۸, ۱۴۰۲

مقالات داغ

رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات

نمونه رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ قرارداد، شرط فاسخ، خیار تخلف از شرط، اصل همبستگی تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟ چکیده رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات در قراردادها تعهدات متقابل است اصل همبستگی تعهدات موید این امر است و در