a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن

شهریور ۲۱, ۱۴۰۲

مقالات داغ

رای در خصوص مجهول بودن عوض

نمونه رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن (بطلان مطلق یا نسبی) برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، شرط مبطل عقد، رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن مطلب مرتبط: شروط باطل کننده عقد کدامند؟ چکیده رای در خصوص مجهول بودن عوض