a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین

شهریور ۲۵, ۱۴۰۲

مقالات داغ

رای تکلیف شرط تنصیف دارایی

نمونه رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق رجعی، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین مطلب مرتبط: شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج چکیده رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل ایام زندگی مشترک

رای نظریه عدم نفوذ مراعا

نمونه رای نظریه عدم نفوذ مراعا

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نظریه عدم نفوذ مراعا (تاثیر نگاه دادگاه بر فرجام دادرسی) برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نظریه عدم نفوذ مراعا، معاملات غیرنافذ، معامله غیرنافذ مستقر، رای نظریه عدم نفوذ مراعا مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن چکیده رای نظریه عدم نفوذ مراعا جریان پرونده پیش رو از این قرار است که مالک ملک در اثنای قرارداد