a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

شرط فعل و تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

امور قراردادها

مقالات داغ

عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

شرط فعل و تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد جهت شناخت شرط فعل در قانون مدنی لازم است که نخست توضیح داده شود که شرط به چه معنا می باشد. قانونگذار در قانون مدنی شرط را به دو معنی بکار برده است: 1. گاهی اوقات شرط به معنای امری است که وجود یا تاثیر یک امر حقوقی بدان بستگی دارد مانند آنکه در معاملات شرط می نمایند که وجود اهلیت شرط صحت معامله می باشد. 2. گاهی اوقات شرط بمعنای توافقی است که افراد ضمن عقد دیگری می نمایند، این نوع توافق تابع یک عقد دیگر است و استقلال ندارد. بدین جهت

اصل نسبی بودن اثر قراردادها

اصل نسبی بودن اثر قراردادها چیست؟

اصل نسبی بودن اثر قراردادها یکی از نتایج مهم اصل آزادی قراردادها، آزادی گزینش طرف قرارداد می باشد مطابق اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، تمامی انسان ها نه تنها در انجام یا عدم انجام قرارداد و تعیین شرایط و مفاد آن، بلکه در انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادند و هیچ نیروی خارجی نمی تواند آنها را به قبول یک طرف معین مجبور نماید و یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادها می باشد. این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد می باشد و تنها دو طرف و قائم مقام

اعلام بطلان معامله

تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

نحوه صحیح طرح دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد زمانی که معامله یا قراردادی میان طرفین منعقد می گردد و بعد از انجام آن معامله یا قرارداد، مشخص می گردد که یک یا بعضی از شروط اساسی در مورد صحت معاملات در آن وجود نداشته است، لازم است بدانید که در این مورد با توجه به شرایط تنظیم معامله، باید دعوای اعلام بطلان معامله یا دعوای ابطال قرارداد، مطرح گردد تا بتوانید در دادگاه صالح به حق خود برسید و دعوای شما توسط دادگاه، رد نگردد. بیشتر بخوانید: عوامل بطلان معامله کدامند؟ اصل صحت قراردادها مطابق با این

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن

تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می گیرد؟

فسخ قرارداد و خیار تاخیر ثمن هنگامیکه مبایعه نامه ای در مورد فروش یک ملک میان خریدار و فروشنده تنظیم می شود، موارد متعددی از جمله زمان انتقال سند بنام خریدار، زمان تحویل ملک، نحوه پرداخت ثمن و … در آن ذکر می گردد. در قانون ذکر شده است که اگر طرفین در زمان انجام معامله در جهت پرداخت ثمن، مدت مشخصی را تعیین نکرده باشند، اگر سه روز از زمان انجام بیع بگذرد و در این سه روز، نه خریدار تمام ثمن را پرداخت نموده باشد و نه فروشنده ملک را تحویل داده باشد، فروشنده این حق را دارد

خیار تبعض صفقه

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

فسخ قرارداد و خیار تبعض صفقه خیار تبعض صفقه به این معنا می باشد که ملکی خریداری می گردد و بعد از انجام معامله مشخص می شود که معامله، نسبت به بخشی از آن ملک، باطل بوده است، در اینصورت برای خریدار خیار تبعض صفقه ایجاد می گردد. در این حالت خریدار میتواند به موجب این خیار، کل معامله را فسخ نماید و یا اینکه معامله را نسبت به بخشی که صحیح بوده، بپذیرد و نسبت به بخش باطل، دادخواست استرداد ثمن را مطرح نماید. بطور مثال ملکی خریداری می شود و بعد از انجام معامله مشخص می گردد که