a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟

امور قراردادها

مقالات داغ

معامله به قصد فرار از دین

چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟

معامله به قصد فرار از دین به چه معناست؟ اگر شخص مدیون جهت جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اقدام به انتقال اموال خود به افراد دیگر نماید به این عمل، معامله به قصد فرار از دین گفته می شود. معامله به قصد فرار از دین، دارای دو وجه حقوقی و کیفری می باشد. معامله به قصد فرار، از دین یک جرم است و شرایط آن در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است. برخی از اساتید علم حقوق بیان میدارند که این معامله بین دو طرف قرارداد صحیح است اما

تایید انفساخ قرارداد

تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

چگونگی تایید انفساخ قرارداد از نظر حقوقی انفساخ به معنای این است که در بعضی شرایط علی رغم اینکه عقد یا قرارداد بصورت صحیح واقع شده است، ممکن است در مواردی بدون نیاز به اراده حقوقی جدید، منحل گردد. به عبارت دیگر هرگاه عقد صحیح بر اثر بروز امری قهراً زایل و منحل گردد، بدون اینکه انحلال مزبور توسط طرفین یا یکی از آنها انشاء شود، انفساخ حاصل می شود. در «فسخ» انحلال عقد توسط دارنده حق فسخ انشاء می شود در حالی که در «انفساخ» با بروز امری عقد خود به خود منحل می گردد و لازم نیست طرفین

خیار عیب

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

فسخ قرارداد و خیار عیب عیب وضعیتی است که مورد معامله برخلاف وضعیت عادی، دارای ایراد یا ایراداتی می باشد. گاهی اوقات ممکن است بعد از انعقاد معامله مشخص گردد که مورد معامله، معیوب بوده و این عیب در زمان عقد نیز موجود بوده اما به خریدار گفته نشده یعنی از او مخفی مانده است. بی این جهت ضرری ناخواسته متوجه خریدار می گردد. در اینصورت خیار عیب برای مشتری بوجود می آید. در چنین وضعیتی خریدار یا می تواند معامله را فسخ نماید و ثمن پرداختی را از فروشنده پس بگیرد و یا اینکه مورد معامله را با اخذ

شرط خیار

تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار خیار از ریشه خیر به معنای اختیار کردن است. از این رو در معنای لغوی گفته می شود خیار دل نهادن به چیزی با میل و رضا است. فی الواقع خیار حقی است که از عقد یا حکم شرع ایجاد شده و صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل یا اثبات و بقاء نماید. گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد بتواند طبق شرایط خاصی در مدت معینی قرارداد مزبور را فسخ نماید. به این حق، اصطلاحا شرط خیار می گویند. شرط خیار یعنی شرطی

فسخ قرارداد به جهت کسری مساحت

تایید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت

فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت گاهی اوقات ممکن است که ملکی به شرط داشتن متراژ مشخصی فروخته شود و بعداً مشخص گردد که متراژ ملک چیزی نیست که در قولنامه نوشته شده است. اگر متراژ ملک، کمتر از میزان قید شده در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت اما اگر متراژ آن بیشتر از متراژ نوشته شده در قرارداد باشد، فروشنده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. برای انجام فسخ قرارداد، صاحب حق فسخ (خریدار یا فروشنده) میتواند از طریق ارسال اظهارنامه و یا به هر طریق دیگری، مراتب فسخ را به طرف

خیار تخلف از شرط

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

فسخ قرارداد و خیار تخلف شرط خیار اسم مصدر باب اختیار است و آن عبارت است از توانایی طرف معامله بر فسخ عقد. فی الواقع خیار حقی است که قانون به معامله کننده می دهد تا بتواند از ضرری که ناخواسته بر او وارد می شود جلوگیری کند. گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد، شرطی ذکر شود که بر مبنای آن یکی از طرفین متعهد به انجام کاری به نفع طرف دیگر می شود، در صورت عدم انجام شرط مورد نظر، مشروط له (شخصی که تعهد به نفع او شده است) می تواند قرارداد را فسخ نماید. براساس ماده