امور قراردادها

چگونه می توان به نيابت از فرد دیگر معامله نمود؟ امور قراردادها
4 سال قبل 0 105
انجام معامله به نيابت از اشخاص گاهی اوقات ممكن است كه اشخاصی غير از خود فرد اقدام به انجام معامله نمايند در اينصورت به اينگونه انجام معامله، معاملات نيابتی گفته می شود. معاملات نيابتی انواع مختلفی دارند: معامله توسط وكيل معامله توسط ولی قهری معامله توسط قيم معامله توسط وصی معامله توسط نماينده شركت مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب   معامله توسط وكيل مطابق ماده ٦٥٧ قانون مدنی: وكالت عقدی است كه به موجب آن يكی از طرفين، طرف ديگر را برای انجام امری نايب و نماينده خود می نمايد. وكالت...
بررسی موانع اجرای قرارداد در حقوق ایران امور قراردادها
4 سال قبل 0 112
موانع انحلال قرارداد در انجام موضوع یک قرارداد گاهی ممکن است بعضی عوامل سبب گردند که در انجام تعهدات قراردادی تخلف صورت بگیرد. مهم ترین این عوامل، عوامل خارجی می باشند. قانونگذار در ماده ٢٢٧ قانون مدنی بیان می دارد: "متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود." یکی از مهم ترین عوامل خارجی که باعث معافیت متعهد از انجام مسئولیت می شود، قوه قاهره می باشد. بیشتر بخوانید: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان...
الزام به انجام تعهد به چه معناست؟ امور قراردادها
4 سال قبل 0 830
الزام به انجام تعهد قراردادی در کلیه قراردادهای حقوقی، همواره مجموعه ای از تعهدات وجود دارد که هر یک از طرفین قرارداد، ملزم و متعهد به اجرای آن می باشند. اگر هر یک از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده، از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد، طرف دیگر می تواند از دادگاه، الزام او به ایفای (انجام) تعهد را بخواهد. دعوای الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هرگونه تعهدی می تواند باشد بطور مثال تعهدات ناشی از قرارداد های ملکی مانند تحویل ملک، ساخت ملک و ... . در دعوای الزام...
هر آنچه که باید در مورد تنظیم قرارداد بدانیم امور قراردادها
5 سال قبل 0 94
بایدها و نبایدهای تنظیم قرارداد قرارداد سندی است که پس از گفتگو و چانه زنی، غالباً در حضور شهود و تبادل پول، به امضای طرفین رسیده و حاوی مسائل مهمی است. بسیاری از اختلافات کلانی که در روابط بین اشخاص ایجاد می گردد، ناشی از نگارش مبهم یک قرارداد یا عدم رعایت تضمین های مناسب برای عدم انجام تعهدات طرفین است و شاید یک اشتباه کوچک در انعقاد قرارداد، می تواند موجبات بطلان آن یا تغییر ماهیتش را فراهم کند. به همین علت انسان های مدیر و مدبر قبل از انعقاد و تنظیم قرارداد به...