بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

جدید ترین مطالب

عقد معلق چیست؟

عقد معلق چیست؟

عقد معلق چیست؟ عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. عقد معلق در مقابل عقد منجز می

ادامه مطلب
نمونه متن سند ذمه ای

نمونه متن سند ذمه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه متن سند ذمه برایتان قرار داده ایم تا با شرایط و نحوه نگارش آن آشنا شوید.  

ادامه مطلب
عقد معلق چیست؟

عقد معلق چیست؟

عقد معلق چیست؟ عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. عقد معلق در مقابل عقد منجز می

ادامه مطلب
نمونه متن سند ذمه ای

نمونه متن سند ذمه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه متن سند ذمه برایتان قرار داده ایم تا با شرایط و نحوه نگارش آن آشنا شوید.  

ادامه مطلب
به بالای صفحه بردن