دعاوی امور حسبی

پایان دوران محجوریت و آثار حقوقی آن دعاوی امور حسبی
2 ماه قبل 0 117
پایان دوران محجوریت و آثار حقوقی آن در فرهنگ عمید حجر به معنای منع کردن، بازداشتن، منع کردن کسی از تصرف در اموال خود از طرف قاضی به علل کمی سن، دیوانگی یا علل دیگر می باشد. در عالم حقوق، محجور به فردی گفته می شود که از تصرف در اموال و دارایی های خویش ممنوع می باشد. در مقابل حجر اهلیت قرار دارد که مطابق با ماده 958 قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این...
وصیت عهدی به چه معناست؟ دعاوی امور حسبی
4 هفته قبل 0 674
وصیت عهدی وصیت در لغت به معنای توصیه و سفارش کردن است و در اصطلاح حقوقی، عمل حقوقی است که تاثیر آن معلق بر فوت انشاءکننده (موصی) است. وصیت کننده را "موصی"، به کسی که از وصیت استفاده می کند "موصی له"، مورد وصیت را "موصی به" و به کسی که می بایست به وصیت عمل نماید، "وصی" گفته می شود. کاملا واضح و مبرهن است که فردی که وصیت می نماید (موصی) می بایست دارای اهلیت کامل (بلوغ، عقل، اختیار و ...) باشد و بر اموال خود تسلط کامل داشته باشد. مگر در وصیت...
تصفیه ترکه به چه معناست؟ دعاوی امور حسبی
4 سال قبل 0 166
تصفیه ترکه چیست؟ تصفیه ترکه به معنای این است که زمانی که فردی فوت می کند، می بایست در درجه اول تمامی دیون و بدهی های متوفی از دارایی های او پرداخت گردد و هم چنین در وهله بعد می بایست مواردی که بر طبق وصیت نامه متوفی مشخص شده است به ترتیب انجام گیرد. ماده ٢٦٠ قانون امور حسبی مقرر میدارد: "مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است." طرق انجام تصفیه ترکه: الف) تصفیه ترکه در صورت قبول آن...
نحوه ابطال وصیت نامه در دادگاه دعاوی امور حسبی
4 سال قبل 0 123
برای ابطال وصیت نامه انجام چه اقداماتی ضرورت دارد؟ گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد بنابراین در این شرایط تنها راه جلوگیری از ورود ضرر، تنظیم دادخواستی تحت عنوان "ابطال وصیت نامه" می باشد. در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت...
نحوه رسیدگی به دعاوی ترکه متوفی در دادگاه دعاوی امور حسبی
4 سال قبل 0 155
ترکه متوفی چیست؟ ترکه، اموال و دارایی مربوط به متوفی است که در زمان فوت از او باقی مانده است و بدلیل فوت او از مالکیتش خارج شده است. در این مقاله به بررسی مهروموم ترکه و چگونگی تحریر ترکه می پردازیم. ترکه متوفی بعد از فوت او بصورت قهری (غیر ارادی) به وراث او انتقال می یابد و در واقع آنان مالک آن می شوند. همچنین حقوق طلبکاران متوفی نیز بر ترکه تعلق می گیرد و قابل مطالبه می باشد. مطابق ماده ١٦٣ قانون امور حسبی: "امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است...
چگونگی مطالبه ارث در دادگاه دعاوی امور حسبی
4 سال قبل 0 100
ارث چیست و نحوه مطالبه آن به چه صورت است؟ از گذشته تاکنون در میان تمام اقوام و نژادهای مختلف بشر، مسئله ارث و تقسیم آن وجود داشته و زمانی که شخصی از دنیا می رفت اموال و دارایی های بجا مانده از او بین وراث او تقسیم می گردید. ارث در معنای لغوی آن به معنای میراث می باشد یعنی اموال بجا مانده از متوفی. در این مقاله به بررسی ارث و نحوه مطالبه آن می پردازیم.   مراحل هزینه کردن اموال متوفی ١) مخارج ضروری: این مخارج می بایستی از اصل اموال متوفی...
به درخواست حصر وراثت چگونه رسیدگی می شود؟ دعاوی امور حسبی
4 سال قبل 0 86
گواهی حصر وراثت هر یک از وراث متوفی میتوانند مستقیماً از طریق دادگاه گواهی رسمی حصر وراثت متوفی را دریافت نمایند. در واقع یکی از راههای اثبات خویشاوندی در دادگاه، صدور گواهی رسمی انحصار وراثت از محاکم است. همچنین گواهی حصر وراثت در تمامی موارد و نسبت به کلیه افراد لازم الاتباع است. مطابق با قوانین موضوعه ایران، مرجع صالح جهت اخذ گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی می باشد. در صورتی که محل اقامت متوفی در خارج از کشور باشد، شورای حل اختلاف شهر تهران، مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی...
تعیین امین توسط دادگاه به چه صورت است؟ دعاوی امور حسبی
4 سال قبل 0 680
امین اموال کیست؟ امین به معنای امانتدار و کسی ست که مردم به علت درستی و صداقت به او اعتماد می کنند. منظور از امین هرکسی ست که مال دیگری را برای صاحب آن و به نفع او در تصرف دارد خواه در مقابل عمل خود اجرتی دریافت کند یا مزدی نگیرد. اجرت امین مشخص نخواهد بود و حق الزحمه امین اموال را شورای حل اختلاف و یا دادگاه تعیین خواهد کرد. خواه به موجب عقد باشد یا به حکم قانون. از قبیل خادم، شاگرد، سرایدار، قیم، وکیل، مباشر، باغبان و همچنین کسی که مال...
قیم کیست و چه وظایفی دارد؟ دعاوی امور حسبی
4 سال قبل 0 131
قیم کیست؟ قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او، برای سرپرستی محجور و نگاهداری اموال محجور تعیین می شود. مرجع صلاحیتدار جهت تعیین قیم مطابق با قانون امور حسبی، دادگاه امور سرپرستی می باشد. قیم معمولاً جهت سرپرستی محجور و برای نگهداری اموال او منصوب می گردد. قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی شرایط مورد نظر جهت تعیین قیم را تعیین نموده اند. مطابق با ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود: برای صغار که ولی خاص ندارند....