دعاوی تجاری

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری به چه معناست؟ دعاوی تجاری
3 سال قبل 0 370
اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، بعنوان یکی از اصول مهم در مقابل اسناد تجاری به این معنا می باشد که صاحبان سند تجاری (امضاء کنندگان سند) نمی توانند در مقابل دارنده با حسن نیت، به روابط شخصی خود با دارنده یا دارندگان قبلی، استناد نمایند چراکه اسناد تجاری در واقع معرف طلب صاحبان آن می باشند و روابط حقوقی و یا معاملاتی که میان امضاء کننده یا ظهرنویس وجود دارد، در مقابل دارنده با حسن نیت، قابل استناد نمی باشد البته ناگفته نماند که بر این اصل استثنائاتی نیز عنوان...
در صورت مفقود شدن چک چه اقداماتی باید انجام داد؟ دعاوی تجاری
4 سال قبل 0 74
در صورت مفقود شدن چک چه کنیم؟ امروزه با توجه به گسترده شدن انجام معاملات در بخش های مختلف اقتصادی، استفاده از چک جهت پرداخت ثمن معامله بسیار مرسوم گردیده است. اما گاهی اوقات ممکن است بدلیل غفلت و یا هر مساله دیگری، چک یا دسته چک در نزد صاحب آن یا شخص ثالثی مفقود گردد و مشکلات عدیده ای را برای صاحب آن بوجود آورد، در این مقاله به تفصیل توضیح داده می شود تا در صورت مفقود شدن چک، صاحب آن چه اقداماتی را می بایست انجام دهد. مطلب مرتبط: نحوه وصول چک...
سفته چیست؟ راه های مطالبه سفته کدام است؟ دعاوی تجاری
4 سال قبل 0 150
نحوه مطالبه سفته چگونه است؟ مطابق با قانون تجارت سفته سندی است که به موجب آن صادرکننده متعهد می شود مبلغ مشخصی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دارنده سند پرداخت نماید. برای اینکه سفته سند تجاری تلقی گردد می بایست دارای ویژگی های قانونی باشد (ماده 308 قانون تجارت). یعنی باید دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ و گیرنده سفته باشد. همچنین گیرنده سفته ممکن است شخص معینی باشد یا اینکه سند در وجه حامل صادر شده باشد. مطابق با ماده ٣٠٧ قانون تجارت: "فته‌ طلب (سفته) سندی است...
ورشکستگی چیست؟ بررسی شرایط تحقق ورشکستگی دعاوی تجاری
5 سال قبل 0 109
ورشکستگی چیست؟ عدم قدرت تاجر به پرداخت دُیون، ورشکستگی یا توقف، خوانده می شود. ورشکستگی ممکن است به سبب وقایعی باشد که در حدوث آنها، خود تاجر نقشی نداشته است و حتی ممکن است تمام کوشش خود را بکار برده باشد که در چنین وضعیتی قرار نگیرد چراکه ورشکستگی هر چه که باشد، به اعتبار و حیثیت تاجر لطمه وارد می کند. صدر ماده ٤١٢ قانون تجارت بیان داشته است: "ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود." در ارتباط با عدم پرداخت دیون...