دعاوی حقوقی

دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دعاوی حقوقی
6 روز قبل 0 648
دادخواست چیست؟ قانون تعریفی از دادخواست ارائه ننموده است اما می توان گفت دادخواست از دو کلمه "داد" و "خواست" ترکیب شده است. داد به معنای عدل، قانون و تظلم خواهی است. دادخواست، شکواییه ای است که شخص بطور کتبی در برگ مخصوص به دادگاه ارائه می دهد و به موجب آن طرح دعوا می نماید. دادخواست دهنده را دادخواه یا خواهان می گویند و طرف مقابل که دعوا بر علیه او مطرح شده است را دادخوانده یا خوانده می نامند. از نظر شکلی، برگ دادخواست ورقه ای است ستون بندی شده با اصطلاحات حقوقی...
گواهی امضا چیست و چگونه می توان آن را اخذ نمود؟ دعاوی حقوقی
7 روز قبل 0 5586
هر آنچه که لازم است در مورد گواهی امضا بدانید گواهی امضا اصطلاحاً به معنای این است که امضای فردی ذیل یک سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی تایید و تصدیق گردد. جهت اخذ گواهی امضا متقاضی می بایست ضمن حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی از سردفتر تقاضای صدور گواهی امضا نماید. سردفتر پس از بررسی مدارک متقاضی، اقدام به صدور گواهی امضا می نماید و پس از امضای خود با مهر دفترخانه آن را ممهور می نماید و به متقاضی تسلیم می نماید. بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ مستندات قانونی در...
اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد دعاوی حقوقی
7 روز قبل 0 39
تاثیر اشتباه در شخص طرف قرارداد اشتباه از منظر لغوی، پندار و تصوری نادرست است که فرد از واقعیت دارد. فی الواقع طرفین معامله در بحث‌ اشتباه از مورد معامله پندار و تصور دارند اما این تصور، تصوری غلط و نادرست است که برخلاف واقع بوده که به آن اصطلاحاً جهل مرکب نیز گفته می شود. اشتباه همان ذهنیت نادرستی است که در ذهن فرد بوجود می آید که همین امر باعث ایجاد اثر حقوقی خواهد شد. گاهی اوقات ممکن است که مفهوم اشتباه با مفهوم جهل، یکسان دانسته شود که بسیار نادرست است چراکه...
لزوم رعایت غبطه منوب عنه توسط نماینده دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 82
رعایت غبطه منوب عنه از منظر قانون مدنی، منوب عنه به کسی گفته می شود که فرد دیگری را برای انجام امری جانشین و‌ نایب خود نموده است. فرد نماینده که حدود اختیارات خویش را یا بموجب قانون یا بموجب قرارداد اخذ نموده است، مکلف است که در تمامی اقدامات خویش مصلحت و غبطه منوب عنه را رعایت نماید. چراکه نمایندگی (اعم از قانونی یا قراردادی) یک رابطه مبتنی بر اعتماد است که در زمره تعهدات اصلی نماینده است که به آن رعایت حسن نیت یا رعایت غبطه منوب عنه گفته می شود که در...
هر آنچه باید در مورد فک پلاک خودرو بدانیم دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 945
فک پلاک خودرو چیست؟ فک پلاک خودرو به معنای جدا کردن پلاک از خودرویی است که فروخته شده است. اگر فروشنده یا خریدار بنا به دلایلی نتوانند هر دو در مراکز نقل و انتقال خودرو جهت تعویض پلاک حاضر شوند می توانند به دو صورت اقدام به تعویض پلاک نمایند: وکالت فروش خودرو: در اینصورت با امضای فروشنده، دیگر نیازی به حضور او در مراکز تعویض پلاک و پس از آن در دفترخانه نیست و تمامی مراحل توسط خریدار انجام می گیرد. وکالت کاری در تعویض پلاک: در اینصورت با تنظیم یک وکالت کاری میان...
مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟ دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 469
مستثنیات دین چیست؟ زمانی که فردی بموجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مالی می گردد از طریق اجرای احکام دادگاه به او ابلاغ می شود که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای حکم و پرداخت مبلغ محکوم شده اقدام کند. چنانچه او اقدامی در این باب ننماید، طلبکار با معرفی اموال او و توقیف و فروش آنها میتواند از طریق دادگاه طلب خود را وصول نماید. مطابق با قانون یکسری از اموال مدیون شامل مستثنیات دین می باشند و قابل توقیف و فروش نیستند. بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ کدام...
مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 345
مفهوم مستثنیات دین واژه مستثنیات جمع کلمه مستثنا بمعنای "خارج شده" است. دین نیز در این کلمه معطوف به مال موضوع بدهی می باشد. مستثنیات دین به آن دسته از ‌اموال مدیون یا بدهکار گفته می شود که مطابق با قانون در زمان اجرای حکم محکومیت صادره، مشمول مقررات اجرا نشده و توقیف نمی گردد و هم چنین به ضرر مالک (مدیون) به فروش نخواهد رسید. نکته مهم آن است که صرف بازداشت مال، موجب حاکمیت مستثنیات دین نمی شود چراکه اگر مشخص شود که مال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، قطعا به فروش...
مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین کدام است؟ دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 422
مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین  واژه مستثنیات جمع کلمه مستثنا بمعنای "خارج شده" است. دین نیز در این کلمه معطوف به مال موضوع بدهی می باشد. مستثنیات دین به آن دسته از ‌اموال مدیون یا بدهکار گفته می شود که مطابق با قانون در زمان اجرای حکم محکومیت صادره، مشمول مقررات اجرا نشده و توقیف نمی گردد و هم چنین به ضرر مالک (مدیون) به فروش نخواهد رسید. نکته مهم آن است که صرف بازداشت مال، موجب حاکمیت مستثنیات دین نمی شود چرا که اگر مشخص شود که مال توقیف شده، جزء...
منع بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین و نحوه اعتراض بدان دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 53
منع بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین و نحوه اعتراض بدان مستثنیات دین به آن دسته از اموال مدیون گفته می شود که مطابق با قوانین و‌ مقررات موجود، در زمان اجرای حکم صادره از دادگاه، مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی گردد و به ضرر مدیون به فروش نمی رسد. قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد. به این موضوع در ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز اشاره شده است. از این رو منع بازداشت مال...
نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 1642
نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه ترتیب اجرای احکام صادره از دادگاه بدین صورت می باشد که پس از قطعیت حکم، بنا به تقاضای محکوم له (فردی که رای به نفع او صادر شده است) اجرائیه صادر می گردد و پس از گذشت ده الی دوازده روز پرونده به واحد اجرای احکام دادگاه، جهت اجرای حکم صادره ارسال می گردد (مستفاد از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی). پس از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، دادورز اجرای احکام بنا به تقاضای محکوم له، جهت شناسایی اموال متعلق به محکوم علیه، اقدام به اخذ استعلام...
نحوه ممنوع الخروج کردن بدهکار با صدور دستور موقت دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 0 538
ممنوع الخروج کردن بدهکار یکی از مشکلات و معضلاتی که ممکن است گریبانگیر برخی از افراد جامعه شود، زمانی ایجاد می شود که یک فرد بدهکار بعد از صدور حکم محکومیت و قبل از اجرای رای، در جهت پایمال نمودن حقوق طلبکاران خود، قصد خروج از کشور را داشته باشد تا طلبکاران با فرار و خروج او از کشور، نتوانند به حقوقی قانونی خود دست یابند. یک فرد بدهکار ممکن است به طرق مختلفی مانع احقاق حقوق طلبکار یا طلبکاران خود شود این طرق عبارتند از: فروش اموال و انتقال آنان بصورت صوری به اشخاص...
نحوه ممنوع الخروج کردن محکوم علیه در دادگاه دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 0 89
ممنوع الخروج کردن محکوم علیه  یکی از حقوق متعلق به افراد، حق آزادی در رفت و آمد و عبور و مرور است که در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد. این امر در اصل ۳۳ قانون اساسی نیز مورد توجه مقنن قرار گرفته است. اصل ۳۳ قانون اساسی بیان داشته است: «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.» گاهی اوقات ممکن است شرایطی پیش آید که به منظور دسترسی به محکومین مالی و...
شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟ دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 0 4987
شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار اعسار از ریشه عُسر و به معنی فقر و تنگدستی است. اعسار حالت و وضعیت کسی است که در شرایط فقر و تنگدستی قرار گرفته و از عهده مخارج، هزینه ها و بدهی خود بر نمی آید. وقتی کسی در دادگاه یا شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت پول یا مالی به شخصی شود و توان اجرای حکم صادره را نداشته باشد می تواند "تقاضای اعسار" کند. در فرایند اجرای محکومیت های مالی گاه محکوم علیه در عین آنکه ممتنع از اجرای حکم نیست، توانایی مالی برای پرداخت مال...
آثار حقوقی اجاره مدرک تحصیلی برای رتبه بندی شرکت دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 0 1309
اجاره مدرک تحصیلی برای رتبه بندی شرکت گاهی اوقات ممکن است کسانی که فارغ التحصیل رشته های مهندسی هستند، در آگهی های استخدامی، با آگهی هایی با مضمون های ذیل روبرو شوند: *قابل توجه متقاضیان جهت استخدام و رتبه بندی فارغ التحصیل رشته های فنی، مهندسی در تمام گرایش ها. *از مهندسین عزیز جهت رتبه بندی دعوت بعمل می آید. زمانی که فردی با چنین آگهی هایی مواجه می شود، بنا به انگیزه های متعدد مالی و … ممکن است با شرکت آگهی دهنده تماس گیرد. در این قبیل موارد، شرکت های آگهی دهنده اعلام...
تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟ دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 426
تهاتر چیست؟ زمانی که شخص بدهکار، از طلبکار خود مطالبه ای داشته باشد که جنس و شرایط هر دو دین یکسان باشد، دو دین تا میزان کمترین آن دو دین ساقط گردیده که به این عمل حقوقی تهاتر گفته می شود. فی الواقع تهاتر یک وسیله جهت سقوط تعهدات و ایفای دین می باشد. قانونگذار در ماده 294 قانون مدنی در تعریف تهاتر بیان داشته است: "وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود." بیشتر بخوانید: تهاتر به...
تماس با وکیل