دعاوی حقوقی

آثار اقاله قرارداد چیست؟ دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 189
آثار اقاله قرارداد اقاله یا تفاسخ بمعنای تراضی دو طرف عقد یا قرارداد برای انحلال و زوال آثار عقد ‌در آینده است. بدون شک اقاله فقط با تراضی طرفین انجام می گیرد و همین امر، تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد می باشد. در ایجاد اقاله شرایط خاص و ویژه ای مدنظر نمی باشد و‌ به همین اندازه که دو طرف، نسبت به انحلال قرارداد به توافق برسند، کفایت می کند. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با آثار اقاله پرداخته شود. آثار اقاله کدام است؟ با وقوع اقاله...
مهلت شکایت محکوم علیه غایب در مزایده چقدر است؟ دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 167
مهلت شکایت محکوم علیه غایب در مزایده مهلت شکایت از اقدامات دادورز اجرای احکام از قبیل تنظیم صورت ملک، ارزیابی ملک و … بنابر تجویز ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، یک هفته می باشد. آغاز مهلت شکایت از تاریخ وقوع تخلف است. فی الواقع در تمامی مواردی که شاکی در زمان و محل تخلف (مثلا زمان حضور در محل تنظیم صورت مال) حضور داشته باشد، مهلت شکایت از آن تاریخ آغاز می گردد اما اگر شاکی در زمان تخلف حضور نداشته باشد و بنابر قانون، اقدامات دادورز اجرا ابلاغ شود، مهلت شکایت از تاریخ...
دفاع خوانده در دعوای مسئولیت مدنی چیست؟ دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 138
دفاع خوانده در دعوای مسئولیت مدنی دعوای مسئولیت مدنی زمانی مطرح می گردد که فردی در اثر فعل زیان بار دیگری دچار ضرر و زیان شده و با اقامه دعوا، مطالبه جبران خسارت وارده را می نماید. اگر فعل زیان بار عنوان مجرمانه نداشته باشد، دعوای مسئولیت مدنی در دادگاه حقوقی اقامه و رسیدگی می شود. هدف از طرح چنین دعوایی، جبران خسارت است و خواهان دعوای مسئولیت مدنی، زیان دیده می باشد؛ چراکه او ذینفع بوده و اصولا اقامه دعوا در دادگاه توسط فردی که ذینفع نباشد پذیرفته نمی باشد (مطابق با بند 10...
شرایط ضرر قابل جبران برای تحقق مسئولیت مدنی چیست؟ دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 193
شرایط ضرر قابل جبران چیست؟ ضرر یکی از ارکان مسئولیت مدنی می باشد. منظور از ارکان مسئولیت مدنی، شرایط عمومی جهت تحقق مسئولیت مدنی است. در حوزه مسئولیت مدنی برای اینکه شخصی مسئول جبران خسارات وارده به شخص دیگر باشد سه شرط ذیل می بایست اثبات گردد: الف- ضرری که به خواهان وارد شده است. ب- تقصیر وارد کننده زیان. ج- اثبات اینکه زیان وارد شده به خواهان ناشی از تقصیر با فعل زیان بار خوانده بوده است (رابطه سببیت). در این مقاله به بررسی ضرر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی  و نیز...
منظور از مواعد قانونی چیست؟ دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 131
مواعد قانونی ‌چیست؟ یکی از مهم ترین قوانین و مقرراتی که اصحاب دعوا ملزم به رعایت کردن آن می باشند، بحث مواعد است. منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. در صورت عدم انجام آن عمل طی مدت زمان مشخص، آثاری برای شخص در بر دارد که ممکن است باعث اسقاط حق وی شود. مواعد به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می گردند که در این مقاله سعی می گردد به تفصیل به مفهوم مواعد قانونی و شیوه احتساب و ضمانت اجرای رعایت آن پرداخته شود. بیشتر...
خسارات عدم النفع چیست؟ دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 104
خسارات عدم النفع عدم نفع به معنای منافع و سودهایی است که پیش بینی گردیده بوده که در آینده بدست آیند، اما بعلت نقض تعهدات قراردادی محقق نگردیده اند. مطابق با قوانین و مقررات موجود، با انعقاد قرارداد، طرفین قرارداد بدان متعهد شده و ملزم به اجرای مفاد آن می باشند. در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند راساً یا با مراجعه به دادگاه، اقداماتی را در جهت جبران نقض قرارداد انجام دهد. در این مقاله سعی می گردد در ارتباط با خساراتی که ناشی از...
تبدیل تعهد بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 161
تبدیل تعهد بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات مطابق با قوانین و مقررات وضع گردیده از سوی مقنن، هر تعهدی که مطابق با قرارداد یا بموجب قانون، میان طرفین شکل بگیرد (مانند تعهد خریدار به پرداخت ثمن معامله) بر ذمه متعهد باقی خواهد بود مگر آنکه اجرا گردد یا به یکی از اسباب ذیل از میان رفته باشد و مدعی سقوط، آن را نیز به اثبات رسانده باشد. مستند به ماده 264 قانون مدنی، اسباب سقوط تعهدات عبارتند از: وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت فی الذمه. در این مقاله سعی...
تفاوت های میان وکالت و بیع کدام اند؟ دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 147
تفاوت های میان وکالت و بیع وکالت عقدی است که بموجب آن یک نفر، فرد دیگری را برای انجام کاری نایب و وکیل خود قرار می دهد (مستفاد از ماده 656 قانون مدنی). به نماینده یا نایب، وکیل می گویند و به کسی که دیگری را به موجب قرارداد، نماینده خود قرار داده، موکل گفته می شود. وکالت یک عقد جایز است (بدین معنی که با فوت و یا حجر هر یک از طرفین از بین می رود) و هم چنین یک عقد اذنی است. عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم...
بیع معاطاتی چیست و چه شرایطی دارد؟ دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 153
بیع معاطاتی چیست؟ عقد بیع، عقدی است که بموجب آن، خریدار با پرداخت ثمن، مالک عین مال می گردد. مقنن در تعریف عقد بیع در ماده 338 قانون مدنی بیان نموده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». عقد بیع در زمره یکی از مهم ترین عقودی می باشد که در قانون مدنی بدان پرداخته شده است و در میان مردم بسیار رواج دارد. یکی از انواع عقد بیع، عقد معاطاتی است که قانونگذار در ماده 339 قانون مدنی بدان اشاره نموده است و شرایط لازم جهت انعقاد این عقد را نیز...
آثار تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 191
آثار تجدیدنظر خواهی واژه تجدیدنظر از نظر لغوی به معنای مورد بررسی مجدد قرار دادن امری می باشد. مرحله تجدیدنظر به مرحله ای از دادرسی اطلاق می شود که مطابق با آن، دعوایی که در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار گرفته است، مجددا بررسی گردیده و قضاوت می شود. دادگاه تجدیدنظر دارای همان اختیاراتی خواهد بود که در دادگاه بدوی هم وجود دارد و به نوعی، این دادگاه، بازبینی اعمال دادگاه بدوی را بر عهده دارد. با تجدیدنظر خواهی فرد متضرر از رای مرحله بدوی (مستند به بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی...
ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 363
ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه زمانی که افراد جهت احقاق حقوق خود، تصمیم به طرح دعوا می گیرند، می بایست جهت انجام این امر، مقررات قانونی را رعایت نمایند. یکی از این مقررات، رعایت مقررات مربوط به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعواست. صلاحیت دادگاه بمعنای حق و تکلیفی است که دادگاه در رسیدگی به دعوا بموجب قانون دارا می باشد. مطابق با قوانین ‌و مقررات جاری کشور، هر دادگاهی در صورتی می تواند به دعوایی رسیدگی نماید که بموجب قانون، رسیدگی به آن دعوا، در صلاحیت آن دادگاه قرار داده شده باشد. صلاحیت دادگاه...
ایراد امر مطروحه چیست و چه شرایطی دارد؟ دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 780
ایراد امر مطروحه قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را پیش بینی نموده است که در صورت وجود داشتن آن ها، طرف دعوا بتواند به دعوای مطرح گردیده ایراد وارد نموده و مانعی را بر سر رسیدگی به دعوا هر چند به صورت موقت ایجاد بنماید. ایراد در لغت بمعنای خرده گرفتن، بهانه گرفتن و … است. اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نیست و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولا در جهت ایجاد مانع دائمی یا موقت بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا برای دفاع در ماهیت...
آثار فسخ قرارداد کدامند؟ دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 235
آثار فسخ قرارداد چیست؟ فسخ قرارداد بمعنای بر هم زدن ارادی و یک جانبه عقدی می باشد که بصورت صحیح منعقد گردیده است. مهم ترین ویژگی فسخ، یکطرفه بودن آن است. بدین معنی که برای فسخ نیازی به اخذ توافق طرف دیگر نیست و کسی که حق فسخ دارد، می تواند قرارداد را یک جانبه فسخ نماید، ولو اینکه طرف دیگر راضی نباشد یا مخالفت کند. هم چنین نکته قابل توجه آن است که فسخ باعث می شود عقدی از بین برود که بصورت صحیح منعقد شده است. لذا چنانچه عقدی صحیحاً منعقد نگردیده باشد،...
بررسی قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 265
قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، در زمره قرارهای شبه قاطع می باشد. قرارهای شبه قاطع به قرارهایی گفته می شود که به موجب صدور آنان، پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود اما از دادگاه خارج نمی شود مانند قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا و یا اینکه پرونده از دادگاه خارج می شود اما جهت رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری ارجاع داده می شود مانند قرار عدم صلاحیت دادگاه. مطابق با بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان دعوا بنابر...
نحوه فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 168
فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ شرایطی مقرر گردیده بود که بموجب آن، دادستان کل (مدعی العموم) این حق را داشت که در راستای اعمال قانون، نسبت به احکام قطعی که برخلاف قانون صادر گردیده بودند، درخواست فرجام خواهی نماید. این نوع فرجام خواهی، مقید به مهلت نبود و اگر در راستای انجام آن، حکم صادره نقض می شد، نسبت به طرفین دعوا بلااثر بوده و نقض بلا ارجاع (بعد از نقض رای پرونده به دادگاه پایین ارسال نمی شد) شمرده می شد. در قانون سابق آیین...