دعاوی حقوقی

چه افرادی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟ دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 0 304
چه افرادی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟ مزایده در لغت بمعنای بر یکدیگر افزودن می باشد. در اصطلاح، مزایده بمعنای فروش یا واگذاری مالی یا خدمتی است که آن را در معرض فروش عمومی قرار دهند تا داوطلبان هر کدام بتوانند قیمت مورد نظر خود را اعلام و هم چنین به قیمت بالاتری که دیگران پیشنهاد می کنند اضافه نمایند تا آن مال یا خدمت مورد مزایده به فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد میدهد فروخته یا واگذار شود. بموجب ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی افرادی که مجاز در شرکت در مزایده نیستند...
مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟ دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 0 1111
مدت اعتبار اجرائیه دادگاه اجرائیه دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکوم علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده میشود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر می شود، به موجب برگه اجرائیه دادگاه خواهد بود. همانگونه که فوقا ذکر گردید اجرای حکم علی القاعده با صدور اجرائیه بعمل می آید. این امر بدین معناست که تا زمانی که اجرائیه صادر نشود، اقدامات اجرای اجباری حکم نمی تواند آغاز شود. با درخواست...
قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع به چه معناست؟ دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 0 227
قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع یکی از قواعد مهم و مشهور فقها، قاعده ولایت حاکم بر ممتنع است. این قاعده به جهت جلوگیری از بروز هرج و مرج در روابط میان افراد جامعه و هم چنین تامین مصلحت آنان و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی وضع گردیده است. معنای این قاعده عبارت است از اینکه اگر مدیون از انجام وظایف قانونی محوله خویش امتناع ورزد، صاحب حق میتواند با مراجعه به حاکم ذی حقی خویش‌ را ثابت نماید و پس از آن حاکم مدیون را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد. اما...
اصل نسبی بودن احکام دادگاهها به چه معناست؟ دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 0 248
اصل نسبی بودن احکام دادگاهها منظور از اصل نسبی بودن احکام دادگاهها این است که اساساً حکم صادره از سوی دادگاه صرفا نسبت به طرفین دعوا موثر است و نسبت به اشخاصی که در دادرسی حضور نداشته اند بی اثر می باشد. اصل نسبی بودن احکام دادگاهها را می توان از مفهوم ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نیز برداشت نمود. فی الواقع دادگاه پس از برگزاری جلسات دادرسی و بررسی مدارک و مستندات اصحاب دعوا، اقدام به صدور رای می نماید. با صدور رای دادگاه و لازم الاجرا شدن آن، اثر مستقیم آن بر...
اعتراض شخص ثالث به رای داور چگونه است؟ دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 0 253
اعتراض شخص ثالث به رای داور گاهی اوقات ممکن است این سوال مطرح شود که آیا در دعوای ابطال رای داوری، شخص ثالث می تواند وارد دعوا شود و یا اینکه طرفین دعوا می توانند شخص ثالثی را به دعوا جلب نمایند و یا اینکه در زمان طرح دعوای ابطال رای داور، علاوه بر محکوم له، ثالث را نیز می توان طرف دعوا قرار داد تا دعوا با حضور ثالث رسیدگی گردد؟ نکته قابل ذکر این است که دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، نمی تواند در تمام امور موضوعی دخالت و یا...
ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا دعاوی حقوقی
9 ماه قبل 0 393
بررسی ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را پیش بینی نموده است که در صورت وجود داشتن آن ها، طرف دعوا بتواند به دعوای مطرح گردیده ایراد وارد نموده و مانعی را بر سر رسیدگی به دعوا هر چند به صورت موقت ایجاد بنماید. ایراد در لغت بمعنای خرده گرفتن، بهانه گرفتن و … است. اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نیست و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولا در جهت ایجاد مانع دائمی یا موقت بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و...
اصل تاخر حادث به چه معناست؟ دعاوی حقوقی
9 ماه قبل 0 557
اصل تاخر حادث اصل تاخر حادث یکی از مهم ترین قواعد و اصول در میان فقها و علمای حقوق می باشد. کلمه حادث بمعنای واقع شدن هر چیزی در عالم واقع و از نیستی به هستی تبدیل شدن می باشد. پس منظور از حادث، امری است که در عالم خارج بوجود آمده است و حادث در برابر معدوم بکار می رود. بعد از اینکه امری در عالم خارج واقع گردد و یقین به تحقق آن حاصل شود، از دو جهت ممکن است اهمیت پیدا نماید یکی تقدم و تاخر زمانی امر حادث است و دیگری...
شرایط اخذ تامین از اتباع بیگانه دعاوی حقوقی
9 ماه قبل 0 227
اخذ تامین از اتباع بیگانه یکی از عناوین مطرح گردیده توسط قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی عنوانی است به نام ایراد تامین اتباع بیگانه. این ایراد در زمانی مطرح می شود که خواهان دعوا تبعه خارجی و خوانده دعوا ایرانی باشد. در این شرایط اگر خواهان خارجی، علیه خوانده ایرانی طرح دعوا نماید، خوانده می تواند از دادگاه درخواست نماید تا به نحو امانت از خواهان خارجی، تامین اخذ نماید تا در صورت شکست خواهان خارجی در دعوا، خسارات دادرسی وارد شده به خوانده ایرانی، از محل آن تامین جبران گردد. بیشتر بخوانید: چگونگی...
قرار معاینه محل چیست؟ دعاوی حقوقی
10 ماه قبل 0 142
قرار معاینه محل گاهی اوقات ممکن است بنابر درجه اهمیت موضوع پرونده، قاضی رسیدگی کننده به دعوا، تشخیص دهد در صورتی که موضوع را شخصاً بررسی و مشاهده نماید، بهتر و دقیق تر بتواند همه جوانب را سنجیده و اقدام به اخذ تصمیم شایسته قضایی نماید. مضاف بر اینکه در بعضی از دعاوی، قاضی جهت تشخیص دقیق تر موضوع پرونده، می تواند اقدام به انجام این امر نماید. جهت انجام این امر، قانونگذار مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرایطی را پیش بینی نموده است تا بر آن اساس،...
نمونه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده صد شهرداری دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 0 269
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده صد شهرداری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه تنظیم این نوع نظریه آشنا شوید. دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد شهرداری ... موضوع: نظریه کارشناسی در خصوص تخلفات ساختمانی قطعه با کد نوسازی ... متعلق به آقای ... با سلام احتراما پیرو نامه شماره ... مورخ ... و ابلاغیه شماره ... مورخ ... کانون کارشناسان رسمی دادگستری ... و نظر به دادنامه شماره ... مورخ ... شعبه 13 دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ... مورخ ... شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری،...
نحوه پس گرفتن هدایای دوران نامزدی چگونه است؟ دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 0 105
پس گرفتن هدایای دوران نامزدی در طول دوران نامزدی، هر یک از نامزدان ممکن است هزینه ها یا هدایایی به طرف دیگر یا خویشاوندان آنها داده باشند. هدیه مطابق با قانون و هم چنین بر حسب عرف و عادت یک نوع هبه می باشد. هبه بمعنای این است که شخصی بصورت مجانی مال خودش را به فرد دیگری تملیک می نماید. با انجام این هبه، فردی که مال را دریافت می نماید، مالک مال می شود. نکته مهم این است که در ارتباط با هدایای دوران نامزدی، قانونگذار مقررات خاصی را وضع نموده است که...
مغایرت مبلغ و تاریخ عددی و حروفی چک دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 0 578
مغایرت مبلغ و تاریخ عددی و حروفی چک چک بعنوان یکی از مهمترین اسناد تجاری، نقش مهم و‌ ویژه ای را در معاملات میان مردم دارد. چک در واقع نوعی سند دریافت و پرداخت وجه است که بنا به دلایل مختلفی صادر میگردد و بجای پول نقد میان مردم رد و بدل می شود. گاهی ‌اوقات مشاهده می گردد که صادرکننده چکی را صادر می نماید اما مبلغ چک و یا تاریخ چک به حروف و عدد با یکدیگر مغایرت دارند. در اینصورت ممکن است این اختلاف نظر بوجود آید که کدام یک معتبر است؟...
هدف صدور دستور موقت چیست؟ دعاوی حقوقی
12 ماه قبل 0 135
هدف صدور دستور موقت دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر میشود، از جمله درخواستهای است که خواهان دعوا قبل یا ضمن دعوای اصلی میتواند مطرح نماید. دستور موقت بمعنای اقدام موقتی است که اگر آن اقدام صورت نگیرد، دسترسی به خواسته متعذر یا متعسر خواهد شد. در این ارتباط ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است: "دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد."   هدف دستور موقت اصولا دستور موقت مانند سایر نهادهای حقوقی با دلیل رسیدن هدف یا...
شروط باطل کننده عقد کدامند؟ دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 485
شروط باطل کننده عقد شرط به معنای عهد و یا تعهدی است که در ضمن عقد دیگری آمده است و‌ تابع عقد اصلی می باشد. نکته مهمی که باید بدان توجه گردد آن است که شروط ضمن عقد  با شرایط قانونی تفاوت دارد؛ زیرا شرط از تعهدات تبعی عقد است و در کنار وقوع عقد اصلی، این شروط مندرج در آن نیز ایجاد می شود. حال آنکه شرایط قانونی وقوع و صحت قراردادها (موضوع ماده 190 قانون مدنی)، قید قانونی تحقق و یا تاثیر عمل حقوقی هستند. شروط ضمن عقد همواره تابع عقد و فرع...
سند شورایی چیست؟ دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 119
سند شورایی چیست؟ سند شورایی، اصطلاحی است که این روزها در مورد املاکی که در محل هایی کوچک اعم از روستاها و دهکده ها قرار دارند، به کرات شنیده و مشاهده می گردد. بعضا ممکن است افرادی قصد انجام معامله در مورد چنین املاکی را داشته باشند اما اطلاع دقیقی از مسائل و مشکلات حادث گردیده در مورد این املاک نداشته باشند. سند شورایی سندی است که شامل یک برگ مبایعه نامه عادی خرید و فروش ملک واقع در محلی است که تمامی اطلاعات و مشخصات قید گردیده در آن توسط گروهی از افراد محلی...