a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

مهریه دختر باکره چگونه محاسبه می شود؟

دعاوی خانواده

مقالات داغ

مهریه دختر باکره

مهریه دختر باکره چگونه محاسبه می شود؟

مهریه دختر باکره به محض جاری شدن خطبه عقد میان زوج و زوجه، هر یک دارای حقوق و تکالیفی در قبال طرف دیگر می شوند. مهریه در زمره حقوق مالی است که به مجرد وقوع عقد، برای زوجه برقرار می گردد. مستفاد از ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض اینکه عقد ازدواج بین طرفین جاری می شود، زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرفی را بدون هیچگونه شروطی در آن بنماید. حال در فرضی که زن و شوهر در دوران عقد باشند و زوجه هم چنان باکره باشد و قصد جدایی داشته باشند، در اینصورت میزان مهریه

غیبت شوهر بیش از چهار سال

طلاق به درخواست زن به جهت غیبت شوهر بیش از چهار سال

طلاق به درخواست زن به جهت غیبت شوهر بیش از چهار سال فقهای اسلامی در برخی از موارد به زوجه (زن) اجازه داده اند که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در روایات مختلف آمده است که تخلف شوهر از انجام وظایف قانونی محوله مانند پرداخت نفقه، حسن معاشرت و … چه ناشی از تقصیر شوهر و چه بدون تقصیر او باشد، در صورتی که زندگی زناشویی را دشوار نماید، به زوجه این اختیار را می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید در اینصورت قاضی دادگاه، زوج را مجبور به طلاق خواهد کرد و در صورت امتناع زوج، حاکم بعنوان

نحوه محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز

چگونگی محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز

نحوه محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز مهریه مالی است که در اثر ازدواج و جاری گردیدن خطبه عقد، زن مالک آن میگردد و مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در ارتباط با پرداخت مهریه توسط مرد به همسر خود، هم در شرع مقدس اسلام و هم در قانون و عرف اشاره شده است. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که با پرداخت مهریه از سوی زوج به زوجه، تا حدودی میتوان کمبود سهم الارث زن را جبران نمود. در عرف نیز پرداخت مهریه به من منزله احترامی است که مرد برای همسر خود قائل است. در صورت

ازدواج دختر بدون اذن پدر

شرایط ازدواج دختر بدون اذن پدر

شرایط ازدواج دختر بدون اذن پدر یکی از مهم ترین مسائل که نقش بسیار چشمگیری در تمامی جوامع دارد و در شرع مقدس اسلام نیز بدان تاکید فراوان شده است، مساله ازدواج و تشکیل خانواده است. جهت ازدواج دختر و پسر مطابق با قانون، فقه و هم چنین عرف، کسب اذن و اجازه پدر و مادر لازم می باشد. قانونگذار در قانون مدنی صراحتا به این موضوع تاکید نموده است که دختر باکره می بایست با اذن پدر یا جد پدری خود ازدواج نماید. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این ارتباط بیان نموده است: “نکاح دختر باکره اگرچه به سن

طلاق از سوی زوجه

درخواست طلاق از سوی زوجه چگونه است؟

درخواست طلاق از سوی زوجه مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، حق طلاق مختص زوج می باشد و وی می تواند در هر زمان همسر خود را مطلقه نماید اما می بایست تمامی حق و حقوق مالی متعلق به زوجه را پرداخت نماید. همچنین زن نیز می تواند در هر زمان دادخواست طلاق دهد اما لازم است جهت درخواست طلاق خود به دادگاه دلیل محکمه پسند ارائه دهد تا بتواند ثابت نماید در عسر و حرج قرار گرفته و ادامه زندگی مشترک برای او مقدور نمی باشد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر نموده است: «مرد می تواند با