دعاوی خانواده

پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده چه کسی است؟ دعاوی خانواده
3 سال قبل 0 79
نفقه فرزند مشترک سوالی که بسیار متداول می باشد این است که پرداخت نفقه فرزند مشترک با چه کسی می باشد؟ پدر یا مادر یا جد پدری و ...؟ در پاسخ به این سوال در ابتدا لازم است که عنوان شود نفقه شامل چه مواردی می شود. مطابق با ماده ١٢٠٤ قانون مدنی: "نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌ البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق." با استنباط از ماده فوق الذکر میتوان اینگونه بیان نمود که نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و معمول...
صدور شناسنامه فرزند به نام مادر در ازدواج موقت دعاوی خانواده
3 سال قبل 0 149
نحوه صدور شناسنامه فرزند به نام مادر بی شک یکی از حقوقی که در زمره حقوق اولیه هر انسانی قلمداد می گردد، مساله احراز هویت و داشتن مدارک شناسایی می باشد. در این مقاله به نحوه صدور شناسنامه فرزند به نام مادر می پردازیم. اخذ شناسنامه برای هر نوزاد تازه متولد شده از جمله وظایف پدر یا مادر طفل می باشد و اگر برای طفل، شناسنامه گرفته نشود، وضعیت او مشابه کسی می شود که هویت خارجی نداشته و ندارد. بنابراین این مساله در زندگی اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر همین اساس ماده...
نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 104
چگونگی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یکی از حقوق مالی زن، مهریه است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد. به موجب عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. "مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود.” زوجه به دو روش می تواند مهریه خود را مطالبه نماید: مطالبه مهریه از طریق دادگاه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در این مقاله سعی می گردد که به...
مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 124
بر اساس قانون حمایت خانواده، رجوع از طلاق باید به ثبت برسد. در این مقاله به بررسی قابلیت ثبت رجوع از طلاق پرداخته ایم. انواع طلاق بر اساس وجود قابلیت رجوع الف) طلاق رجعی: طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که بموجب آن در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد یعنی مرد اگر بخواهد می تواند در این مدت رجوع کند و به زندگی مشترک برگردد و زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است و نمی تواند مانع رجوع شود. عده چیست؟ مطابق با ماده 1150 قانون مدنی «عده عبارت است...
شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 83
تنصیف دارایی زوج به چه معناست؟ یکی از شروطی که میتوان در ضمن عقد نکاح، شرط و توافق نمود، شرط تنصیف دارایی زوج (نصف شدن اموال) در ازدواج می باشد که تحت شرایط خاصی که در قانون مشخص شده است به زن تعلق می گیرد و بموجب آن اگر طلاق به درخواست مرد باشد و تقاضای طلاق بدلیل سوء رفتار زن یا عدم تمکین او نباشد، مرد موظف است که تا نصف دارایی موجود خود را که در دوران زندگی مشترک بدست آورده است، به زن انتقال دهد. نصف اموال یعنی از یک درصد تا...
حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 114
تکلیف حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج حق در لغت به معنای سهم و بهره معین فرد می باشد. حق حبس در نکاح، یعنی اینکه زوجه (زن) در صورتی که مهریه او یک مال مشخص و قابل وصول باشد، تا زمانی که کل آن را دریافت ننموده، از انجام دادن وظایفی که شرعا و قانونا در مقابل همسر خود دارد، امتناع نماید. در واقع حق حبس از مصادیق دفاع متقابل طرفین است. حق حبس بعنوان حق زوجه عبارت است از خودداری زوجه از تمکین تا زمانی که مهریه خود را تماما دریافت نکرده است....
نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 107
مهریه در عقد موقت مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود. وجود مهریه در عقد ازدواج اعم از دائم یا موقت، از حقوق مسلم و متعلق به زن می باشد و بعد از خواندن صیغه عقد بدون هیچگونه شروطی از سوی زن قابل مطالبه می باشد و مرد موظف به پرداخت آن است. یکی از نکات بسیار مهم در عقد موقت لزوم تعیین مهریه می باشد چراکه در صورت عدم تعیین مهریه در عقد موقت، موجب بطلان عقد می گردد....
هر آنچه که لازم است در مورد نحله بدانید دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 59
نحله چیست و در چه صورتی به زن تعلق می گیرد؟ نحله در لغت به معنی بخشش است و برخی از فقها با استناد به آیه ٤ سوره نساء، نحله را در واقع بخششی از سوی مرد برای زن می دانند. اما باید توجه نمود که نحله در صورتی شرعا و قانونا به زن تعلق می گیرد که شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت وجود نداشته باشد. نحله و اجرت المثل ایام زوجیت در واقع بیانگر اموری هستند که زن در طول زندگی مشترک به دستور شوهر خود در منزل انجام می دهد بنابراین نحله...
ترک انفاق چیست؟ ضمانت اجرای نفقه زن دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 94
ترک انفاق به چه معناست؟ یکی از حقوقی که بعد از ازدواج در زمره حق و حقوق مالی زوجه (زن) می باشد و مرد مکلف است که در صورت تمکین زن آن را به وی پرداخت نماید، نفقه می باشد. فلسفه پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه این است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان مال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود را ندارند، چه آنکه اداره منزل و امور داخلی خانواده وظیفه بزرگ است که بر دوش آنها نهاده شده است. در این مقاله به تعریف نفقه و ضمانت اجرای ترک...
تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟ دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 450
تمکین به چه معناست؟ بعد از اینکه عقد نکاح بطور صحیح واقع شود، هر یک از زوجین (زن و مرد) در مقابل یکدیگر به انجام وظایف مشخصی متعهد می گردند، تمکین در واقع به معنای انجام وظایف زناشویی توسط زوجه (زن) می باشد. بطور مثال مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، از جمله وظایف زن این است که در منزلی سکونت داشته باشد که شوهر او انتخاب نموده است به شرط آنکه منزل، متناسب با شئونات زن انتخاب شده باشد. بنابراین سکونت زن در منزلی که شوهر او انتخاب می نماید یکی از...
چگونگی انجام ملاقات فرزند مشترک بعد از وقوع طلاق دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 98
ملاقات فرزند مشترک در این مقاله سعی بر این نموده ایم که راهکارهایی مناسب را در جهت انجام اقدامات لازم در مورد چگونگی انجام ملاقات فرزند مشترک بعد از وقوع طلاق میان زن و شوهر را بیان نماییم. پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه در صورت داشتن فرزند مشترک تکلیف حضانت فرزند نیز باید مشخص گردد. مطابق با قوانین موضوعه ایران، حضانت فرزند (دختر یا پسر) تا ٧ سالگی با مادر است و بعد از ٧ سالگی، حضانت دختر ٧ تا ٩ سالگی و حضانت پسر ٧ تا ١٥ سالگی با پدر می باشد....
نحوه مالكيت و استرداد جهيزيه به چه صورت می باشد؟ دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 239
چگونگی دعوای مطالبه و استرداد جهیزیه جهیزیه چیست؟ در مورد تعریف جهیزیه در هیچ یک از مواد قانون خانواده یا قانون مدنی، مطلبی عنوان نگردیده است اما بطور کلی می توان اینگونه بیان داشت که جهیزیه شامل اقلام و وسایل ضروری جهت آغاز زندگی مشترک می باشد که معمولاً بنا به عرف و رسم و رسومات کشور ما، توسط خانواده زوجه (عروس) خریداری می گردد و دختر نیز آن وسایل را به منزل شوهر خود می برد. مطابق با ماده ١١٠٧ قانون مدنی میتوان اینگونه استنباط نمود که قانوناً تأمین وسایل زندگی با مرد می...
مهریه چیست و چگونه می توان آن را مطالبه نمود؟ دعاوی خانواده
5 سال قبل 0 71
مهریه چیست؟ یکی از حقوق مالی زن، مهریه است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد. به موجب عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. "مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود." انواع مهریه الف) مهرالمُسَمّی (مهریه تعیین شده در عقد نامه): به مهریه ای که در عقدنامه رسمی (سند ازدواج) با توافق و رضایت زن و شوهر تعیین و ثبت گردیده است مهرالمسمی می گویند. مانند...
وکیل خانواده، وکالت امور خانواده دعاوی خانواده
5 سال قبل 0 56
خانواده بعنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی، تأثیر بسزایی در پیشرفت و ترقی بنیان های اجتماعی ایفا می کند. در گذشته روابط خانوادگی میان افراد جامعه، دارای صمیمت و استحکام بیشتری بوده است اما متأسفانه در زمان حاضر، روابط خانوادگی دچار تزلزل گردیده و عوامل مختلفی مِن جمله مشکلات اقتصادی، اخلاقی و ... در عدم تحکیم روابط خانوادگی نقش بسزایی را ایفا می کنند. امروزه مشکلات عدیده ای که میان زن و شوهر بوجود می آید، باعث گردیده است که بنیان های خانواده سست گردد و بنابراین دعاوی مختلف با عناوین مختلف در دادگاه...
شرایط حضانت فرزند چیست؟ دعاوی خانواده
5 سال قبل 0 81
حضانت چیست؟ حضانت از نظر لغوی به معنای حفظ و نگهداری و پرورش دادن است. اما از نظر اصطلاحی حضانت به معنای نگهداری و تربیت فرزند است اعم از تربیت مادی و معنوی که شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات و پرورش روح و جسم او باشد می شود. اگر چه بنظر میرسد حضانت بیشتر مربوط به وضعیت و تامین سلامت جسمی کودک است اما مراقبت روحی و اخلاقی و تربیتی او نیز باید در نظر گرفته شود چون شخصیت و ابعاد مختلف آن در دوران کودکی شکل می گیرد. در واقع حضانت اقتداری...