a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه الزام وراث به تنظیم سند رسمی در صورت فوت فروشنده

دعاوی ملکی

مقالات داغ

الزام وراث به تنظیم سند رسمی

نحوه الزام وراث به تنظیم سند رسمی در صورت فوت فروشنده

الزام وراث به تنظیم سند رسمی وقتی که شخصی ملکی را از فرد دیگری خریداری می نماید، میتواند پس از تنظیم قرارداد، الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد. اگر چه در بعضی از قراردادها، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه پیش بینی شده است، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه نمود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان، خریدار ملک است و خوانده طبق گواهی انحصار

صورت مجلس تفکیکی

نحوه الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی به چه صورت است؟

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی پس از آن که احداث یک ساختمان به پایان رسید و همچنین پس از اخذ گواهی پایان کار، مالک رسمی ملک یا سازنده جهت اخذ سند تفکیکی هر واحد، باید حدود و مشخصات واحدهای ساخته شده و همچنین قسمت های مشترک ساختمان مشخص شود تا اداره ثبت بتواند بر اساس آنها سند تفکیکی صادر نماید. تمام این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می شود که این صورت مجلس، مقدمه اخذ سند تفکیکی است. در مواردی که فروشنده ملک نوساز، به دلایلی از گرفتن صورت مجلس تفکیکی، و به

نحوه تفکیک ملک به چه صورت است؟

نحوه تفکیک ملک چگونه است؟

افراز و تفکیک چیست؟ افراز به معنای جدا نمودن سهم مشاع یک شریک از شرکای دیگر است، یعنی تقسیم نمودن مال غیرمنقول متعلق به چند شریک در صورتی که یک یا چند نفر از آنان حاضر به تقسیم آن نباشند. تفکیک، یعنی تبدیل ملک به چند قطعه زمین با مشخصات معین. تفکیک هم در مورد املاک مشاع کاربرد دارد و هم در مورد املاک غیر مشاع. بیشتر بخوانید: توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه به چه صورت است؟ افراز و تفکیک چه تفاوت هایی با هم دارند؟ افراز فقط در مورد املاک مشاع کاربرد دارد اما تفکیک، هم در

اعلام مالکیت ملک

نحوه اعلام مالکیت ملک در دادگاه

اعلام مالکیت ملک اگر ملکی بصورت رسمی دارای سند نباشد و در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت نشده باشد و در مورد مالکیت این ملک اختلافی حاصل شود، شخصی که آن ملک را خریده و یا به طریق دیگری تملک کرده، باید مالکیت ملک آن را با ارائه دادخواستی مبنی بر اعلام مالکیت به دادگاه حقوقی تقدیم نماید. دادگاه در وقت تعیین شده با بررسی اسناد و مدارک خواهان از قبیل مبایعه نامه عادی، استشهادیه شهود، تصرف ملک و … در صورت احراز مالکیت ملک، حکم به اثبات مالکیت خواهان صادر می نماید. در دعوای اعلام مالکیت ملک، خواهان

خرید ملک تجاری

هر آنچه که لازم است در خرید ملک تجاری بدانید

نکات خرید ملک تجاری ملک تجاری ملکی است که ساختمانی در آن با هدف استفاده کسب یا پیشه یا تجارت بنا شده و یا در آن واحدهای تابع قانون تجارت یا واحدهای صنفی فعالیت دارند. در این مقاله به بررسی نکات خرید ملک تجاری می پردازیم. خرید ملک تجاری شامل سه بخش زیر می باشد: قرارداد خرید ملک قرارداد انتقال حق کسب و پیشه قرارداد انتقال سرقفلی ملک قرارداد خرید ملک در هنگام خرید ملک تجاری، خریدار مالک تمام ملک یعنی عین و منفعت آن می شود و میتواند هرگونه استفاده ای از آن بنماید. در زمان خرید ملک تجاری