a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه بازگشت به کار در صورت اخراج غیرقانونی کارگر

دعاوی کار و کارگر

مقالات داغ

بازگشت به کار در صورت اخراج غیر قانونی کارگر

نحوه بازگشت به کار در صورت اخراج غیرقانونی کارگر

روش گرفتن حکم بازگشت به کار امروزه یکی از دعاوی متداول مطرح گردیده میان کارگر و کارفرما، دعوایی است که بیشتر بنا به اخراج کارگر صورت می گیرد. کارفرمایان به دنبال یافتن راهی برای تعدیل نیرو و متعاقباً کاهش هزینه ها می باشند و کارگران نیز به دنبال راهکارهای حقوقی در جهت احقاق حقوق خود هستند. اخراج کارگر می تواند بصورت قانونی یا غیرقانونی انجام شود. اخراج کارگر اگر بصورت قانونی باشد، مطالبات قانونی حقوق کارگر را بدنبال دارد اما اگر بصورت غیرقانونی باشد، لطمات جبران ناپذیری را به جامعه به خصوص در بخش خصوصی وارد می آورد. در این

عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر از سوی کارفرما

عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر از سوی کارفرما چیست؟

عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر مطابق با قوانین و مقررات موجود، کارفرمایان موظف می باشند که پس از استخدام هر کارگری، در پایان هر ماه، لیست بیمه کارگران را بر طبق حقوق و تعرفه مشخص گردیده به سازمان تامین اجتماعی ارسال و مالیات را نیز به اداره دارایی پرداخت نماید (به استناد مادتین 148 قانون کار و 86 قانون مالیاتهای مستقیم). در صورتی که کارفرما در انجام وظایف فوق الذکر کوتاهی نماید، کارگر می تواند در مورد این مساله از او شکایت نماید. در این مقاله به بررسی تمام عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر از سوی کارفرما می پردازیم. حقوق

عواقب ترک کار از سوی کارگر

عواقب قانونی ترک کار مطابق با قانون کار

عواقب ترک کار از سوی کارگر در جامعه کنونی، معمولا افراد در محیط کاری، اگر تصمیم بر ترک کار خود بگیرند، می بایست یکسری اصول و قواعد را رعایت نمایند تا در آینده به مشکلی بر نخورند و روند کاری آنان با موفقیت و رضایت پایان پذیرد. در این مقاله به بررسی عواقب ترک کار از سوی کارگر می پردازیم. اگر کارگر یا کارمندی بنا به هر علتی، قصد و نیت ترک کار خود را دارد، لازم است که در ابتدا به مدیر یا ارشد خود اطلاع داده و بعد از آن موضوع را با سایر همکاران خود در میان

تعهدات کارفرما مطابق با قانون کار

تعهدات کارفرما مطابق با قانون کار

تعهدات کارفرما کارفرما میتواند یک شخص حقیقی یا اینکه یک شخص حقوقی مانند شرکت، موسسه و … باشد. تمامی روابط موجود میان کارفرما و کارگر مطابق قوانین کار تبیین گردیده است. همانگونه که می دانید کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر وظایفی دارند که طرفین طبق قرارداد کار ملزم به انجام وظایف خود هستند. در این مقاله سعی می گردد تا در ارتباط با مهمترین وظایف و تعهدات کارفرما در مقابل کارمند وی، بر اساس قانون کار، به تفصیل توضیح داده شود. مطلب مرتبط: عواقب قانونی ترک کار مطابق با قانون کار کارفرما کیست؟ ماده ٣ قانون کار بیان نموده

نکات مهم در تنظیم قرارداد کار موقت

نکات مهم در تنظیم قرارداد کار موقت یا قرارداد کار با مدت معین

قرارداد کار موقت یکی از مهم ترین مسائلی که در روابط میان کارگر و کارفرما تاثیر بسزایی دارد، تنظیم قرارداد کار موقت یا قرارداد کار با مدت معین می باشد. در این مقاله سعی میگردد در مورد این مطلب به تفصیل توضیح داده شود. مطلب مرتبط: نحوه درخواست اجرای رای صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار قرارداد کار موقت یا قرارداد کار با مدت معین قرارداد کار موقت یکی از انواع قراردادها می باشد که مطابق با آن در زمان امضای قرارداد میان طرفین، مدت شروع و پایان قرارداد بطور دقیق مشخص می گردد و در طی مدت قرارداد،