a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نکات مهم در تنظیم قرارداد کار موقت یا قرارداد کار با مدت معین

دعاوی کار و کارگر

مقالات داغ

نکات مهم در تنظیم قرارداد کار موقت

نکات مهم در تنظیم قرارداد کار موقت یا قرارداد کار با مدت معین

قرارداد کار موقت یکی از مهم ترین مسائلی که در روابط میان کارگر و کارفرما تاثیر بسزایی دارد، تنظیم قرارداد کار موقت یا قرارداد کار با مدت معین می باشد. در این مقاله سعی میگردد در مورد این مطلب به تفصیل توضیح داده شود. مطلب مرتبط: نحوه درخواست اجرای رای صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار قرارداد کار موقت یا قرارداد کار با مدت معین قرارداد کار موقت یکی از انواع قراردادها می باشد که مطابق با آن در زمان امضای قرارداد میان طرفین، مدت شروع و پایان قرارداد بطور دقیق مشخص می گردد و در طی مدت قرارداد،