بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

جدید ترین مطالب

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه شما دنبال آن هستید پیدا کنیم.
به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه شما دنبال آن هستید پیدا کنیم.
به بالای صفحه بردن