امور قراردادها

امور قراردادها
4 هفته قبل 0 888
تایید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت بعضاً مشاهده می گردد که در زمان خرید و فروش و در هنگام تنظیم مبایعه نامه، ملکی به شرط داشتن متراژ مشخصی فروخته می شود و بعداً مشخص می گردد که متراژ واقعی ملک با متراژی که در قرارداد نوشته شده است، متفاوت می باشد. اگر متراژ ملک، کمتر از میزان قید شده در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت اما اگر متراژ آن بیشتر از متراژ نوشته شده در قرارداد باشد، فروشنده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. برای انجام فسخ...
امور قراردادها
4 هفته قبل 0 80
نحوه طرح دعوای اثبات عقد مضاربه مضاربه به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، یکی از طرفین عقد به طرف دیگر سرمایه ای می دهد به این شرط که او با آن سرمایه کار کرده و در سود آن با طرف مقابل شریک باشد. به فردی که صاحب سرمایه است، مالک و به طرف مقابل، مضارب گفته می شود (مستنبط از ماده ۵۴۴ قانون مدنی). همانگونه که عرض گردید، در این قرارداد سرمایه ای از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر داده می شود تا وی بتواند با آن سرمایه کسب و...
امور قراردادها
1 ماه قبل 1 308
عقد جعاله چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟ جعاله عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در ازای دریافت اجرتی، متعهد به انجام عملی می شود. به فردی که ملزم است در ازای انجام عمل، اجرتی را پرداخت نماید، جاعل گفته می شود و به فردی که عمل را انجام می دهد، عامل می گویند. به اجرت تعیین شده نیز جُعل گفته می شود. ماده ۵۶۱ قانون مدنی در این ارتباط بیان می دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا...
امور قراردادها
1 ماه قبل 0 103
نحوه طرح دعوای اثبات عقد جعاله جعاله به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، فردی اعم از معین یا غیر معین، در ازای دریافت اجرتی، عملی را انجام می دهد. به طرفی که عمل را انجام می دهد، عامل گفته می شود و به شخص ملتزم، جاعل و اجرت را جُعل می گویند. مقنن در ماده ۵۶۱ قانون مدنی در تعریف عقد جعاله چنین بیان نموده است: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.» در مقاله حاضر سعی می گردد...
امور قراردادها
2 ماه قبل 0 138
وضعیت حقوقی شرط خلاف ضمان درک ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن می باشد. واژه ضمان در اصطلاح حقوقی، به معنای مسئولیت بایع (فروشنده) در رد ثمن به خریدار در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع می باشد. درک در اصطلاح حقوقی بمعنای این است که مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. بدلیل آنکه عقد بیع در زمره یکی از عقود مهم و پر کاربرد در قانون مدنی می باشد، قانونگذار احکام و قواعد خاصی را در ارتباط با آن وضع نموده است حتی اگر طرفین بدان احکام در قرارداد فی...
امور قراردادها
3 ماه قبل 0 749
فسخ قرارداد و خیار تاخیر ثمن خیار اسم مصدر باب اختیار است و آن عبارت است از توانایی طرف معامله بر فسخ عقد. فی الواقع خیار حقی است که قانون به معامله کننده می دهد تا بتواند از ضرری که ناخواسته بر او وارد می شود جلوگیری کند. خیار تاخیر ثمن یکی از ده خیار برشمرده شده در ماده 396 قانون مدنی می باشد که وفق ماده 456 همان قانون اختصاص به عقد بیع دارد و در سایر معاملات جاری نمی شود. در این مقاله به بررسی خیار تاخیر ثمن در قراردادهای ملکی می پردازیم....
امور قراردادها
4 ماه قبل 0 291
روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی یکی از مسائل مهم در خصوص قراردادهای الکترونیکی و نهادهای حقوق تجارت الکترونیکی، مبحث انصراف از این قراردادها است. به این بیان که انصراف از قرارداد فقط در قراردادهای الکترونیکی پیش بینی شده است که در محیط مجازی و الکترونیکی شکل گرفته است. بنابر قوانین موجود، دو روش فیزیکی و الکترونیکی در انصراف از قراردادهای الکترونیکی پیش بینی شده است. منظور از انصراف از قرارداد الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران آن است که قصد انشای مصرف کننده و خریدار بر خاتمه دادن، انحلال قرارداد الکترونیکی یا بازگشت از آن...
امور قراردادها
4 ماه قبل 0 552
نحوه نگارش مبایعه نامه خودرو خرید و فروش خودرو در کنار خرید و فروش آپارتمان یکی از مهمترین معاملاتی است که امروزه در زندگی ما ایرانیان انجام می گیرد. بسیاری از کسانی که خودرویی را خریداری می کنند، قصد ندارند که تا آخر عمر از همان خودرو استفاده کنند بلکه برخی از افراد در فاصله کوتاهی از خرید خودرو آن را می فروشند و اقدام به خرید خودروی دیگری می کنند. علاوه بر تنوع خودروها، تنوع قیمتی هم میان آنها وجود دارد که بستگی به برند، مدل، کیفیت و سالم و یا تصادفی و یا...
امور قراردادها
4 ماه قبل 0 246
نامشروع بودن جهت معامله چیست؟ منظور از جهت معامله از دیدگاه حقوقدانان، هدف اصلی معامله کننده از انشاء و‌ تنظیم قرارداد می باشد. طبعاً جهت معامله، یک مورد شخصی است و بسته به نیت و انگیزه هر یک از طرفین قرارداد، می تواند متفاوت باشد، بنابراین جنبه شخصی و روانی دارد. بطور مثال هدف شخصی خرید خانه به منظور سکونت خویش است اما شخص دیگری خانه ای میخرد که به فرزندش ببخشد و یا شخص دیگری خانه ای را میخرد برای نگهداری مواد مخدر و ... . بنابر این توضیح مشخص می گردد که جهت هر...
امور قراردادها
4 ماه قبل 0 844
بطلان معامله نامشروع هر یک از طرفین معامله برای انعقاد معامله انگیزه یا انگیزه هایی دارند که موجب می شود هر یک از آن ها معامله را منعقد سازند که به آن جهت معامله می گویند. فی الواقع جهت معامله نیت و‌ مقصود هر یک از طرفین از انجام معامله است. بری مثال یکی منزل مسکونی خود را می فروشد تا یک منزل برزگ تر تهیه نماید یا اینکه قصد خرید خودرویی را دارد. به عبارتی دیگر، جهت معامله، هدف بی واسطه ای است که اگر وجود نداشته باشد، معامله نیز انجام نمی شود. در هر...
امور قراردادها
5 ماه قبل 0 394
تفاوت های میان عقود معوض و مجانی مطابق با قوانین و مقررات موجود، عقود و معاملات به عقود لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می گردند (مستفاد از ماده 184 قانون مدنی). علاوه بر تقسیمات فوق، اقسام دیگری نیز از عقود بطور ضمنی در قانون مدنی بیان شده است این تقسیمات اعم از عقود معوض و مجانی، معین و غیر معین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی و … تقسیم می گردند. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با تفاوت های میان عقود معوض و مجانی پرداخته شود. بیشتر بخوانید: قراردادهای...
امور قراردادها
6 ماه قبل 0 627
قراردادهای الحاقی  در ایام گذشته، در مبادلات اقتصادی معمولا طرفین قرارداد از جایگاه برابری برخوردار بوده و با مذاکره میان طرفین، تنظیم قرارداد صورت می پذیرفت اما در جوامع کنونی، ثبات و تعادل اقتصادی به هم خورده و در برخی موارد، یک طرف قرارداد دارای حق انحصاری در ارائه یکسری کالا و خدمات می باشد و طرف دیگر، از حق انتخاب برخوردار نمی باشد. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که بدلیل آنکه ارائه یکسری کالا و خدمات در انحصار ارائه کنندگان محصوری می باشد، طرف دیگر قرارداد مجبور به پذیرش تمامی موارد مندرج در قرارداد...
امور قراردادها
7 ماه قبل 0 400
لزوم اجرای قرارداد عقد یا قرارداد، یک توافق الزام آور میان طرفین است که حقوق و تکالیف آنان را تعیین می نماید. در شرایطی که قراردادی میان طرفین، بصورت صحیح منعقد می گردد، هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن قرارداد می باشند و هیچ یک از آنان، این حق را نخواهد داشت که بدون جلب موافقت طرف مقابل، خلاف مفاد قرارداد عمل نموده و یا آن را نقض نماید. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با نحوه الزام طرفین به پایبندی به قرارداد و لزوم اجرای قرارداد پرداخته شود....
امور قراردادها
1 سال قبل 0 1113
تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد جهت شناخت شرط فعل در قانون مدنی لازم است که نخست توضیح داده شود که شرط به چه معنا می باشد. قانونگذار در قانون مدنی شرط را به دو معنی بکار برده است: 1. گاهی اوقات شرط به معنای امری است که وجود یا تاثیر یک امر حقوقی بدان بستگی دارد مانند آنکه در معاملات شرط می نمایند که وجود اهلیت شرط صحت معامله می باشد. 2. گاهی اوقات شرط بمعنای توافقی است که افراد ضمن عقد دیگری می نمایند، این نوع توافق تابع یک عقد دیگر است...
امور قراردادها
2 سال قبل 0 523
اصل نسبی بودن اثر قراردادها یکی از نتایج مهم اصل آزادی قراردادها، آزادی گزینش طرف قرارداد می باشد مطابق اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، تمامی انسان ها نه تنها در انجام یا عدم انجام قرارداد و تعیین شرایط و مفاد آن، بلکه در انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادند و هیچ نیروی خارجی نمی تواند آنها را به قبول یک طرف معین مجبور نماید و یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادها می باشد. این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد می باشد و تنها...
تماس با وکیل