دعاوی تجاری

دعاوی تجاری
6 روز قبل 0 71
نحوه درخواست صدور اجراییه چک یکی از موارد و مقرراتی که مقنن در جهت حمایت از دارنده چک، وضع نموده است و بموجب آن، کل فرآیند دادرسی حذف گردیده است، بحث‌ صدور اجراییه چک می باشد که در ماده 23 قانون صدور چک بدان پرداخته شده است. وفق این ماده، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه به محض وصول درخواست، بدون تعیین وقت رسیدگی، در وقت فوق العاده، اقدام به صدور اجراییه...
دعاوی تجاری
1 ماه قبل 0 415
مسئولیت مدیرعامل در شرکتهای سهامی نظر به اینکه مدیرعامل در شرکت های سهامی بدلیل روابط گسترده خود با سایر اعضاء و سهامداران و اشخاص ثالث دارای مسئولیت های متعددی می باشد شناخت بهتر این مسئولیت ها قطعا کمک شایانی در رفع مشکلات این شرکت ها می نماید. در این مقاله سعی می گردد در ارتباط با مسئولیت مدیرعامل در شرکتهای سهامی مطابق با لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تفصیل توضیح داده شود. مسئولیت های مدیرعامل بطور کلی به دو بخش تقسیم می گردد: مسئولیت هایی که مطابق با قانون تجارت و سایر...
دعاوی تجاری
1 ماه قبل 0 88
نحوه طرح دعوای انحلال شرکت سهامی وفق ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به قطعات سهام تبدیل شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنان می باشد. شرکت سهامی به دو‌ نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می گردد. شرکت چه از حیث مدنی و چه از حیث‌ تجاری، تحت شرایطی حیات حقوقی خود را از دست داده و به اصطلاح، منحل می گردد. در شرکت سهامی نیز همانند سایر شرکت های تجاری، انحلال به یکی از سه روش قهری،...
دعاوی تجاری
2 ماه قبل 1 391
نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک یکی از مباحثی که قانونگذار در جهت حمایت از دارنده چک، وضع نموده است، بحث‌ صدور اجراییه چک می باشد که در ماده ۲۳ قانون صدور چک بدان پرداخته شده است. وفق این ماده، دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. حال اگر بنا به درخواست دارنده چک، اجراییه ای صادر شود، چنانچه صادرکننده ادعایی داشته باشد که خلاف ظاهر سند تجاری است و مبنی بر عدم مدیونیت اوست، می...
دعاوی تجاری
2 ماه قبل 0 197
دعوای استرداد لاشه چک دعوای استرداد لاشه چک زمانی مطرح می گردد که صادرکننده، وجه چک را پرداخت نموده است اما در قبال پرداخت، از دارنده رسیدی اخذ ننموده است و علی رغم منتفی شدن موضوع تعهد و پرداخت، دارنده سند تجاری از استرداد آن امتناع می ورزد. هم چنین گاهی اوقات نیز ممکن است فردی چکی را پیدا نماید اما آن را به صاحبش تحویل ندهد، در اینصورت نیز این دعوا مطرح می گردد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص طرح دعوای استرداد لاشه چک پرداخته شود. مطلب مرتبط: نمونه دادخواست ابطال...
دعاوی تجاری
5 ماه قبل 0 730
دعوای مفقودی چک و اسناد تجاری اسناد تجاری به اسنادی گفته می شود که در انواع معاملات تجاری، استفاده شده و دسته ای از این اسناد، وسیله ای هستند که انجام معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌ نمایند. به بیانی دیگر، این اسناد در معاملات، جانشین پول نقد شده و پرداختی معاملات غیرنقدی، توسط آن ها صورت می‌ گیرد. فی الواقع مهم ترین ویژگی اسناد تجاری، کارکرد آن ها به عنوان وسیله پرداخت می باشد. سه سند برات، سفته و چک از مصادیق بارز اسناد تجاری هستند. بطور معمول دارنده یک سند تجاری اعم از چک،...
دعاوی تجاری
9 ماه قبل 0 542
ویژگی های شرکت های تضامنی و نسبی شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود که جهت انجام امور تجاری میان دو الی چند نفر تشکیل گردیده و هر یک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشد در صورتی که تمام دارایی های شرکت برای تادیه قروض کافی نباشد. این شرکت در زمره شرکت های اشخاص می باشد. مقنن در ماده 116 قانون تجارت در تعریف شرکت تضامنی چنین گفته است: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل...
دعاوی تجاری
1 سال قبل 0 605
اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری در جامعه امروزی، کاربرد اسناد تجاری در میان مردم بسیار رواج یافته و کمتر کسی وجود دارد که از آن ها استفاده نکرده باشد. اسناد تجاری به اسنادی گفته می شود که در انواع معاملات تجاری، استفاده شده و دسته ای از این اسناد، وسیله ای هستند که انجام معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌ نمایند. به بیانی دیگر، این اسناد در معاملات، جانشین پول نقد شده و پرداختی معاملات غیرنقدی، توسط آن ها صورت می‌ گیرد. فی الواقع مهم ترین ویژگی اسناد تجاری، کارکرد آن ها به عنوان وسیله...
دعاوی تجاری
1 سال قبل 0 1517
اصل اشتغال ذمه در اسناد تجاری مطابق با قوانین و مقررات جاری، در دست داشتن سند توسط مدعی آن، دلیل بر اشتغال ذمه (مدیونیت) امضاء کننده آن سند می باشد. در این ارتباط قانون صدور چک در ماده 17، به این موضوع تاکید نموده است که وجود چک در ید صادرکننده آن، دلیل محکمه پسندی مبنی بر پرداخت وجه آن و هم چنین انصراف شاکی از شکایت می باشد مگر اینکه بعدا خلاف آن به اثبات برسد. نکته قابل توجه در خصوص اصل اشتغال ذمه و اشخاص ثالث این امر می باشد که در خصوص...
دعاوی تجاری
1 سال قبل 0 402
سهام بانام و سهام بی نام اوراق بهادار به عنوان دسته ای از اسناد تجاری هستند که هم دارای ارزش مالی و هم قابل نقل و انتقال هستند. از میان اوراق بهادار متنوع و فراوان، می توان به قبض انبار، بارنامه، اوراق سهام و اوراق مشارکت اشاره نمود. سهم به حقوق و تعهدات هر شخص در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود. مایه و‌ محور شرکت سهامی، سرمایه و سهم می باشد. فی الواقع سهم مهمترین چهره متمایز شرکت های سهامی از شرکت های غیرسهامی می باشد. در شرکت های سهامی، سهم...
دعاوی تجاری
1 سال قبل 0 557
صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری بدون پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی پیش بینی شده توسط قانونگذار است که به موجب آن خواهان دعوا میتواند عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان رسیدگی، توقیف نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری شود تا پس از صدور حکم به نفع وی، بتواند طلب خود را از مال توقیف شده، وصول نماید. یکی از امتیازاتی که برای اسناد تجاری پیش بینی شده است امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. (خسارت احتمالی مبلغی...
دعاوی تجاری
1 سال قبل 0 637
شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته پس از رسیدگی به مطالبات طلبکاران و پیش از فروش اموال و دارایی تاجر، قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن، طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته قرار بگذارند که از ادامه تصفیه صرفنظر نمایند بدین شرط که با در نظر گرفتن تخفیفی برای تاجر، او در مواعد مشخصی طلب آنان را پرداخت نماید. به چنین قراردادی، قرارداد ارفاقی می گویند. بموجب این قرارداد، طلبکاران قبول می نمایند که از مقداری از طلب خود بگذرند و هم چنین می پذیرند که طلب آنها بصورت جزئی...
دعاوی تجاری
1 سال قبل 0 555
وصول چک پس از فوت صادرکننده چک یکی از اسناد‌ تجاری است که در اکثر معاملات میان طرفین مورد استفاده قرار می گیرد‌ و در یک برگه مخصوص نوشته می شود. چک جایگزینی برای پول نقد بوده و وسیله ای برای جایگزینی پرداخت های نقدی می باشد تا افراد در معاملات روزمره خود، به جای پول، از آن استفاده نمایند. فی الواقع چک زمانی می بایست صادر گردد که صادرکننده به اندازه مبلغ چک در حساب خود پول داشته باشد و به جای دریافت پول از بانک و پرداخت آن به طرف مقابل، اقدام به...
دعاوی تجاری
1 سال قبل 0 398
تشریفات و شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر، نیازمند رعایت تشریفات و شرایط خاصی می باشد. چراکه تشکیل شرکت نوعی عمل حقوقی می باشد که دربردارنده پذیرش مسئولیت از سوی شرکای شرکت می باشد. جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، معمولا موسسین قراردادهای مقدماتی منعقد می نمایند که این چنین قراردادها بنای اساسنامه شرکت می باشد. به موجب بند ب ماده 4 نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت جهت تشکیل این شرکت، به درخواست تاسیس شرکت میبایست مدارک ذیل...
دعاوی تجاری
2 سال قبل 0 469
دارنده سند تجاری کیست؟ یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با اسناد تجاری مطرح میگردد، این است که دارنده سند تجاری اصولا چه کسی است؟ در قانون تجارت تعریفی از دارنده سند تجاری به چشم نمیخورد اما مقنن در مواد 2 و 11 قانون صدور چک به نوعی به مفهوم دارنده چک اشاره نموده است. ماده 2 قانون صدور چک در این ارتباط بیان نموده است: "… دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در...
تماس با وکیل