دعاوی تجاری

دعاوی تجاری
1 ماه قبل 0 476
دعوای مفقودی چک و اسناد تجاری اسناد تجاری به اسنادی گفته می شود که در انواع معاملات تجاری، استفاده شده و دسته ای از این اسناد، وسیله ای هستند که انجام معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌ نمایند. به بیانی دیگر، این اسناد در معاملات، جانشین پول نقد شده و پرداختی معاملات غیرنقدی، توسط آن ها صورت می‌ گیرد. فی الواقع مهم ترین ویژگی اسناد تجاری، کارکرد آن ها به عنوان وسیله پرداخت می باشد. سه سند برات، سفته و چک از مصادیق بارز اسناد تجاری هستند. بطور معمول دارنده یک سند تجاری اعم از چک،...
دعاوی تجاری
6 ماه قبل 0 357
ویژگی های شرکت های تضامنی و نسبی شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود که جهت انجام امور تجاری میان دو الی چند نفر تشکیل گردیده و هر یک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشد در صورتی که تمام دارایی های شرکت برای تادیه قروض کافی نباشد. این شرکت در زمره شرکت های اشخاص می باشد. مقنن در ماده 116 قانون تجارت در تعریف شرکت تضامنی چنین گفته است: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل...
دعاوی تجاری
9 ماه قبل 0 389
اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری در جامعه امروزی، کاربرد اسناد تجاری در میان مردم بسیار رواج یافته و کمتر کسی وجود دارد که از آن ها استفاده نکرده باشد. اسناد تجاری به اسنادی گفته می شود که در انواع معاملات تجاری، استفاده شده و دسته ای از این اسناد، وسیله ای هستند که انجام معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌ نمایند. به بیانی دیگر، این اسناد در معاملات، جانشین پول نقد شده و پرداختی معاملات غیرنقدی، توسط آن ها صورت می‌ گیرد. فی الواقع مهم ترین ویژگی اسناد تجاری، کارکرد آن ها به عنوان وسیله...
دعاوی تجاری
10 ماه قبل 0 946
اصل اشتغال ذمه در اسناد تجاری مطابق با قوانین و مقررات جاری، در دست داشتن سند توسط مدعی آن، دلیل بر اشتغال ذمه (مدیونیت) امضاء کننده آن سند می باشد. در این ارتباط قانون صدور چک در ماده 17، به این موضوع تاکید نموده است که وجود چک در ید صادرکننده آن، دلیل محکمه پسندی مبنی بر پرداخت وجه آن و هم چنین انصراف شاکی از شکایت می باشد مگر اینکه بعدا خلاف آن به اثبات برسد. نکته قابل توجه در خصوص اصل اشتغال ذمه و اشخاص ثالث این امر می باشد که در خصوص...
دعاوی تجاری
10 ماه قبل 0 232
سهام بانام و سهام بی نام اوراق بهادار به عنوان دسته ای از اسناد تجاری هستند که هم دارای ارزش مالی و هم قابل نقل و انتقال هستند. از میان اوراق بهادار متنوع و فراوان، می توان به قبض انبار، بارنامه، اوراق سهام و اوراق مشارکت اشاره نمود. سهم به حقوق و تعهدات هر شخص در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود. مایه و‌ محور شرکت سهامی، سرمایه و سهم می باشد. فی الواقع سهم مهمترین چهره متمایز شرکت های سهامی از شرکت های غیرسهامی می باشد. در شرکت های سهامی، سهم...
دعاوی تجاری
11 ماه قبل 0 370
صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری بدون پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی پیش بینی شده توسط قانونگذار است که به موجب آن خواهان دعوا میتواند عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان رسیدگی، توقیف نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری شود تا پس از صدور حکم به نفع وی، بتواند طلب خود را از مال توقیف شده، وصول نماید. یکی از امتیازاتی که برای اسناد تجاری پیش بینی شده است امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. (خسارت احتمالی مبلغی...
دعاوی تجاری
11 ماه قبل 0 446
شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته پس از رسیدگی به مطالبات طلبکاران و پیش از فروش اموال و دارایی تاجر، قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن، طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته قرار بگذارند که از ادامه تصفیه صرفنظر نمایند بدین شرط که با در نظر گرفتن تخفیفی برای تاجر، او در مواعد مشخصی طلب آنان را پرداخت نماید. به چنین قراردادی، قرارداد ارفاقی می گویند. بموجب این قرارداد، طلبکاران قبول می نمایند که از مقداری از طلب خود بگذرند و هم چنین می پذیرند که طلب آنها بصورت جزئی...
دعاوی تجاری
1 سال قبل 0 392
وصول چک پس از فوت صادرکننده چک یکی از اسناد‌ تجاری است که در اکثر معاملات میان طرفین مورد استفاده قرار می گیرد‌ و در یک برگه مخصوص نوشته می شود. چک جایگزینی برای پول نقد بوده و وسیله ای برای جایگزینی پرداخت های نقدی می باشد تا افراد در معاملات روزمره خود، به جای پول، از آن استفاده نمایند. فی الواقع چک زمانی می بایست صادر گردد که صادرکننده به اندازه مبلغ چک در حساب خود پول داشته باشد و به جای دریافت پول از بانک و پرداخت آن به طرف مقابل، اقدام به...
دعاوی تجاری
1 سال قبل 0 223
تشریفات و شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر، نیازمند رعایت تشریفات و شرایط خاصی می باشد. چراکه تشکیل شرکت نوعی عمل حقوقی می باشد که دربردارنده پذیرش مسئولیت از سوی شرکای شرکت می باشد. جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، معمولا موسسین قراردادهای مقدماتی منعقد می نمایند که این چنین قراردادها بنای اساسنامه شرکت می باشد. به موجب بند ب ماده 4 نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت جهت تشکیل این شرکت، به درخواست تاسیس شرکت میبایست مدارک ذیل...
دعاوی تجاری
1 سال قبل 0 327
دارنده سند تجاری کیست؟ یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با اسناد تجاری مطرح میگردد، این است که دارنده سند تجاری اصولا چه کسی است؟ در قانون تجارت تعریفی از دارنده سند تجاری به چشم نمیخورد اما مقنن در مواد 2 و 11 قانون صدور چک به نوعی به مفهوم دارنده چک اشاره نموده است. ماده 2 قانون صدور چک در این ارتباط بیان نموده است: "… دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در...
دعاوی تجاری
2 سال قبل 0 1118
مشخصات و ویژگی های اسناد تجاری هر نوشته ای که قابلیت استناد در اثبات دعوا یا دفاع را داشته باشد سند نامیده می شود. همانگونه که مستحضرید اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می گردند (ماده 1286 قانون مدنی). سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشد (ماده 1287 قانون مدنی). هر سندی که به غیر از این سه طریق تنظیم گردد، سند عادی می باشد....
دعاوی تجاری
2 سال قبل 0 453
انتخاب بازرس شرکت سهامی از سوی دادگاه بطور کلی انتخاب بازرس برای شرکت های سهامی، در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد. اگر مجمع عمومی به این وظیفه خود عمل ننماید، مطابق با مقررات مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای تعیین بازرس نماید. ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این خصوص بیان نموده است: "در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع...
دعاوی تجاری
3 سال قبل 0 497
نحوه طرح دعوا بطرفیت مدیر یا مدیران شرکت توسط سهامداران در دعاوی حقوقی معمولا هرگاه یک یا چند تن از سهامداران مدعی این امر باشند که در نتیجه اقدامات مدیر یا مدیران شرکت، خساراتی بر علیه ایشان یا شرکت وارد نموده است، می توانند با تقدیم دادخواست و جمع آوری ادله و مدارک لازم، این امر را ثابت نمایند. در این مقاله به بررسی نحوه طرح دعوا توسط سهامداران بر علیه مدیران شرکت می پردازیم. ناگفته نماند که برخی از دادگاهها اینگونه تفسیر می نمایند که بدلیل ورود خسارت به شرکت، هیچگونه سمتی برای سهامداران...
دعاوی تجاری
4 سال قبل 0 177
وصول چک از طریق ثبت چک در زمره پر کاربردترین اسناد تجاری می باشد که افراد در مراودات مالی خود به کرات از آن استفاده می نمایند. فی الواقع هر کسی با داشتن اهلیت قانونی میتواند با افتتاح حساب، دسته چک دریافت نماید. اما مساله این است که صادرکننده چک، در واقع با صدور چک، مسئولیت قانونی پیدا نموده و موظف می باشد که در تاریخ سررسید چک، موجودی حساب خود را تکمیل نماید. اگر در تاریخ سررسید چک، حساب صادرکننده فاقد موجودی باشد، بنا به درخواست دارنده، بانک گواهی عدم پرداخت صادر می نماید...
دعاوی تجاری
4 سال قبل 0 301
مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟ مطابق با ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی یا توقف وضعیتی است که تاجر توانایی تادیه دیونش را ندارد. ورشکستگی به دو نوع عادی و مجرمانه تقسیم بندی می شود، ورشکستگی عادی ناشی از نوسانات اقتصادی (مانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت ها، آتش سوزی یا سرقت کالاها) و مشکلات عمومی است. ورشکستگی مجرمانه، ناشی از اهمال تاجر در اداره صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به خدعه و نیرنگ است. ورشکستگی مجرمانه به دو نوع تقسیم بندی می شود. ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب....
تماس با وکیل