دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 0 661
خسارات عدم النفع عدم نفع به معنای منافع و سودهایی است که پیش بینی گردیده بوده که در آینده بدست آیند، اما بعلت نقض تعهدات قراردادی محقق نگردیده اند. مطابق با قوانین و مقررات موجود، با انعقاد قرارداد، طرفین قرارداد بدان متعهد شده و ملزم به اجرای مفاد آن می باشند. در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند راساً یا با مراجعه به دادگاه، اقداماتی را در جهت جبران نقض قرارداد انجام دهد. در این مقاله سعی می گردد در ارتباط با خساراتی که ناشی از...
دعاوی حقوقی
12 ماه قبل 0 761
تفاوت های میان وکالت و بیع وکالت عقدی است که بموجب آن یک نفر، فرد دیگری را برای انجام کاری نایب و وکیل خود قرار می دهد (مستفاد از ماده 656 قانون مدنی). به نماینده یا نایب، وکیل می گویند و به کسی که دیگری را به موجب قرارداد، نماینده خود قرار داده، موکل گفته می شود. وکالت یک عقد جایز است (بدین معنی که با فوت و یا حجر هر یک از طرفین از بین می رود) و هم چنین یک عقد اذنی است. عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم...
دعاوی حقوقی
12 ماه قبل 0 877
بیع معاطاتی چیست؟ عقد بیع، عقدی است که بموجب آن، خریدار با پرداخت ثمن، مالک عین مال می گردد. مقنن در تعریف عقد بیع در ماده 338 قانون مدنی بیان نموده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». عقد بیع در زمره یکی از مهم ترین عقودی می باشد که در قانون مدنی بدان پرداخته شده است و در میان مردم بسیار رواج دارد. یکی از انواع عقد بیع، عقد معاطاتی است که قانونگذار در ماده 339 قانون مدنی بدان اشاره نموده است و شرایط لازم جهت انعقاد این عقد را نیز...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 2409
ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه زمانی که افراد جهت احقاق حقوق خود، تصمیم به طرح دعوا می گیرند، می بایست جهت انجام این امر، مقررات قانونی را رعایت نمایند. یکی از این مقررات، رعایت مقررات مربوط به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعواست. صلاحیت دادگاه بمعنای حق و تکلیفی است که دادگاه در رسیدگی به دعوا بموجب قانون دارا می باشد. مطابق با قوانین ‌و مقررات جاری کشور، هر دادگاهی در صورتی می تواند به دعوایی رسیدگی نماید که بموجب قانون، رسیدگی به آن دعوا، در صلاحیت آن دادگاه قرار داده شده باشد. صلاحیت دادگاه...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 5841
ایراد امر مطروحه قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را پیش بینی نموده است که در صورت وجود داشتن آن ها، طرف دعوا بتواند به دعوای مطرح گردیده ایراد وارد نموده و مانعی را بر سر رسیدگی به دعوا هر چند به صورت موقت ایجاد بنماید. ایراد در لغت بمعنای خرده گرفتن، بهانه گرفتن و … است. اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نیست و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولا در جهت ایجاد مانع دائمی یا موقت بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا برای دفاع در ماهیت...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 2267
آثار فسخ قرارداد چیست؟ فسخ قرارداد بمعنای بر هم زدن ارادی و یک جانبه عقدی می باشد که بصورت صحیح منعقد گردیده است. مهم ترین ویژگی فسخ، یکطرفه بودن آن است. بدین معنی که برای فسخ نیازی به اخذ توافق طرف دیگر نیست و کسی که حق فسخ دارد، می تواند قرارداد را یک جانبه فسخ نماید، ولو اینکه طرف دیگر راضی نباشد یا مخالفت کند. هم چنین نکته قابل توجه آن است که فسخ باعث می شود عقدی از بین برود که بصورت صحیح منعقد شده است. لذا چنانچه عقدی صحیحاً منعقد نگردیده باشد،...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 1460
قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، در زمره قرارهای شبه قاطع می باشد. قرارهای شبه قاطع به قرارهایی گفته می شود که به موجب صدور آنان، پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود اما از دادگاه خارج نمی شود مانند قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا و یا اینکه پرونده از دادگاه خارج می شود اما جهت رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری ارجاع داده می شود مانند قرار عدم صلاحیت دادگاه. مطابق با بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان دعوا بنابر...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 994
فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ شرایطی مقرر گردیده بود که بموجب آن، دادستان کل (مدعی العموم) این حق را داشت که در راستای اعمال قانون، نسبت به احکام قطعی که برخلاف قانون صادر گردیده بودند، درخواست فرجام خواهی نماید. این نوع فرجام خواهی، مقید به مهلت نبود و اگر در راستای انجام آن، حکم صادره نقض می شد، نسبت به طرفین دعوا بلااثر بوده و نقض بلا ارجاع (بعد از نقض رای پرونده به دادگاه پایین ارسال نمی شد) شمرده می شد. در قانون سابق آیین...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 646
آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر قانونگذار جهت حفظ بیشتر حقوق اصحاب دعوا، قوانین و مقرراتی را وضع نموده است که بر آن مبنا، در پاره ای از موارد آرای صادره از دادگاه بدوی و در مواردی دیگر آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام خواهی می باشند. در این مقاله به آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر پرداخته می شود. قانونگذار در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بیان نموده است که اصل بر غیرقابل فرجام خواهی بودن آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان است به استثنای یکسری از...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 3873
اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء، اعاده دادرسی می باشد که ویژه ی احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادرکننده ی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان پذیر می نماید. مقنن در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهات اعاده دادرسی را عنوان نموده است. در بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون فوق الاشاره، مقنن به وجود حیله و تقلب، بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی اشاره نموده است. در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی به...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 450
گواهی تجرد چیست؟ گواهی تجرد به گواهی گفته می شود که وضعیت تاهل فرد متقاضی را مشخص می نماید. به بیانی دیگر گواهی تجرد گواهی است که تصدیق می نماید صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته است و یا اینکه سابقاً ازدواج نموده است اما بنا به دلایلی اعم از طلاق، فوت همسر، فسخ نکاح، انقضاء یا بذل مدت در ازدواج موقت ازدواج وی منحل شده است. افرادی که در خارج از ایران زندگی می کنند ممکن است نیاز به گواهی تجرد داشته باشند چراکه اصولا در خارج از ایران وضعیت تاهل افراد از طریق گواهی...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 780
سامانه ثنا چیست؟ سامانه ثنا یک سامانه طراحی شده توسط قوه قضاییه است که از سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده است. مطابق با قوانین موجود هر فردی که قصد طرح دعوا اعم از کیفری، حقوقی، خانواده و … دارد موظف است که پیش از طرح دعوا در سامانه ثنا ثبت نام نماید (واژه ثنا مخفف ثبت نام الکترونیک است). تا پیش از ایجاد این سامانه اوراق قضایی بصورت دستی به آدرس محل اقامت خوانده یا متهم دعوا ارسال می گردید اما اکنون تمامی اوراق قضایی از طریق سامانه ثنا بصورت الکترونیک به طرفین ابلاغ می...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 853
توافق در ساقط نمودن حق تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر در لغت بمعنای امری را مجدد مورد بررسی قرار دادن آمده است. مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از معنای لغوی آن دور نمی باشد. در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی داراست. این امر بدین معنا است که در دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می شود. بیشتر بخوانید:...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 1532
نحوه شکایت از صدور قرار تامین خواسته قرار تامین خواسته نوعی قرار تامینی است که بموجب آن دادگاه حسب مورد بنا به درخواست خواهان دعوا، دستور بازداشت خواسته و یا معادل آن را از اموال خوانده صادر می نماید و به همین سبب آن را قرار بازداشت اموال نیز می نامند. دادگاه پس از بررسی درخواست تامین خواسته و دلایل ابرازی اگر شرایط صدور قرار تامین خواسته را احراز نماید (درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. - ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی) و آن را...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 486
معامله توسط نماینده شرکتهای تجاری معامله توسط نماینده شرکتهای تجاری و‌ موسسات غیر تجاری یکی از اقسام معاملات نیابتی می باشد. معاملات نیابتی به آن قسم از معاملاتی گفته می شود که فردی به نیابت و نمایندگی از دیگری اقدام به امضای قرارداد نماید. نیابت در معامله شکل های مختلفی دارد اعم از معامله توسط وکیل، معامله بوسیله ولی، وصی و قیم، معامله به نمایندگی از شرکتها. در این مقاله در ارتباط با معامله توسط نماینده شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری بعنوان یکی از اقسام معاملات نیابتی به تفصیل پرداخته می شود. شخص حقوقی...
تماس با وکیل