وصول مطالبات

وصول مطالبات
1 ماه قبل 0 2308
نحوه طرح دعوای مطالبه وجه التزام وجه التزام توافقی است که بر مبنای آن طرفین قرارداد، میزان خسارتی را که در صورت تاخیر ایفای تعهد یا عدم ایفای آن، می بایست پرداخت گردد را از قبل، تعیین می نمایند. مستنبط از ماده 230 قانون مدنی، طرفین می توانند در ضمن عقد شرط نمایند که در صورت تخلف، فرد متخلف مبلغی را بعنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. فی الواقع وجه التزام، نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می باشد. بطور مثال در قرارداد فروش یک ملک، می توان شرط نمود در...
وصول مطالبات
1 ماه قبل 0 947
نحوه مطالبه اجور معوقه از مستاجر به محص انعقاد قرارداد اجاره میان موجر و مستأجر، وظایف و اختیاراتی برای طرفین ایجاد می گردد. از جمله وظایف موجر این است که ملک خود را برای مدت معینی در اختیار مستأجر بگذارد و مستأجر نیز موظف می شود که علاوه بر مبلغ ودیعه، مبلغی را ماهیانه تحت عنوان اجاره بها به موجر پرداخت نماید (مستنبط از ماده ۴۹۰ قانون مدنی). در صورتی که موعد پرداخت اجاره بها فرا رسیده باشد اما مستاجر، به تکلیف خود عمل ننماید، موجر می تواند دعوای مطالبه اجور معوقه را مطرح نماید. در...
وصول مطالبات
1 ماه قبل 0 3594
نحوه طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، زمانی که موعد قرارداد اجاره پایان یافته و قرارداد اجاره میان طرفین تمدید نگردیده است، اگر پس از انقضای مدت مذکور، مستاجر همچنان مورد اجاره را در تصرف خود داشته و از تخلیه امتناع نماید، در اینصورت موجر می تواند دعوایی را تحت عنوان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مطرح نماید. لازم به توضیح است که اجرت المثل پولی است که به جهت عدم وجود رابطه قراردادی میان مالک و متصرف و عدم اجازه در استفاده از آن،...
وصول مطالبات
2 ماه قبل 0 124
نحوه طرح دعوای مطالبه وجه با توجه به گسترش مراودات مالی میان افراد، دعوای مطالبه وجه یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم می باشد. زمانی که فردی وجهی را مستند به یک سند رسمی یا عادی و یا شهادت شهود و یا ادله دیگری، طلبکار می باشد و سررسید پرداخت آن وجه نیز رسیده باشد اما بدهکار اقدام به پرداخت ننماید، خواهان می تواند در دادگاه حقوقی، دعوای مطالبه وجه را مطرح نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص دعوای مطالبه وجه پرداخته شود. بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست مطالبه وجه به...
وصول مطالبات
3 ماه قبل 0 2235
مطالبه خسارات دادرسی از خواهان بطور معمول، خوانده دعوا در دفاع در برابر دعوای خواهان، نه تنها درخواست محکومیت خواهان به بی حقی یا بطلان دعوای او را می نماید، بلکه مطابق با ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، می تواند از دادگاه بخواهد که خواهان را به پرداخت خسارات دادرسی که برای دفاع متحمل شده است، محکوم بنماید. در این فرض، اگر خواهان بصورت کلی یا جزئی محکوم به بی حقی گردد، دادگاه او را به پرداخت خسارات دادرسی خوانده محکوم می نماید. در این حالت، اگر خواهان، حکم به پرداخت خسارات دادرسی را...
وصول مطالبات
5 ماه قبل 2 823
مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش مطابق با ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12-10-1389، «هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود.». مطابق با قواعد کلی در تنظیم قراردادها و تعهدات، اگر برای...
وصول مطالبات
5 ماه قبل 0 407
نحوه رعایت حق تقدم در پرداخت طلب گاهی اوقات ممکن است که فردی بدهی های متعددی داشته باشد و‌ به همین دلیل تمامی طلبکاران بطرفیت فرد بدهکار طرح دعوا جهت مطالبه طلب خود نموده باشند. بر همین اساس، متعاقب طرح دعوا و‌ صدور حکم محکومیت بر علیه فرد بدهکار، اجرائیه های متعددی نیز صادر می گردد. حال نکته مهم و اساسی آن است که در این فرض، واحد اجرای احکام دادگاه، چگونه و بر چه ترتیبی می بایست اجرائیه های صادره را اجرا نماید. مقنن در مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، ترتیب...
وصول مطالبات
6 ماه قبل 0 5811
مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه گاهی اوقات ممکن است در قراردادی که بین طرفین منعقد می گردد، یکی از آنها متعهد شود که مبلغ قرارداد را به ارز خارجی پرداخت نماید. در بیشتر مواقع اتفاق می افتد که یک شرکت یا فرد ایرانی با یک شرکت یا فرد خارجی قراردادی را منعقد می کنند و مبلغ قرارداد را بر اساس ارز خارجی (به طور مثال یوان چین یا دلار یا ...) در نظر می گیرند. به پولی که در کشور ایران تحت نظارت بانک مرکزی تولید نمی شود، ارز خارجی گفته می شود مانند...
وصول مطالبات
8 ماه قبل 0 2628
طلب چیست؟ وقتی شخصی وجه یا پولی را به کسی قرض می دهد و توافق می کند که قرض گیرنده، در تاریخ معینی آن را پس بدهد، اما چنانچه به تعهدش عمل نکند در این صورت قرض دهنده به عنوان طلبکار می تواند علیه قرض گیرنده به عنوان بدهکار بابت طلبش (پولی که قرض داده) اقامه دعوا به خواسته «مطالبه طلب» نماید. برای اینکه طلبکار بتواند در آینده ادعایش را ثابت کند توصیه می شود که در هنگام قرض دادن حتما بین خود و قرض گیرنده نوشته ای را به عنوان سند و مدرک تنظیم...
وصول مطالبات
8 ماه قبل 0 1471
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وزارتخانه ها و موسسات دولتی خسارت تاخیر تادیه عبارت است از مطالبه وجه بیش از دین از مدیون، بدلیل جبران خسارات وارده نشات گرفته از تاخیر و کاهش ارزش پول. خسارت تاخیر تادیه شامل خسارت تاخیر تادیه قراردادی و قانونی می باشد. در خسارت تاخیر تادیه قراردادی، طرفین مبلغی را در هنگام عقد قرارداد برای تخلف مدیون از پرداخت تعیین می نمایند که در صورت تخلف، این خسارت بصورت روزانه یا ماهیانه می بایست پرداخت شود. اما در خسارت تاخیر تادیه قانونی، میزان خسارت مطابق با تغییر شاخص قیمت کالا...
وصول مطالبات
2 سال قبل 0 1344
خسارت تاخیر تادیه چیست؟ خسارت به معنای ضرری می باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در سر موعد به طرف مقابل وارد می گردد. خسارت تاخیر تادیه به معنای این امر می باشد که مطابق با توافقی که بین طرفین وجود داشته است قرار بر این بوده است که وجه نقدی در یک تاریخ معینی به فردی پرداخت گردد، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است بنابراین طلبکار می تواند علاوه بر مطالبه آن مبلغ، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است را نیز مطالبه نماید که به...
وصول مطالبات
2 سال قبل 0 1461
شرایط و نحوه صحیح انتقال پارکینگ و انباری یکی از مسائل مهمی که به صورت مشترک در تمامی قراردادهای اجاره، فروش، رهن و … ساختمان وجود دارد، انتقال پارکینگ و انباری است. در تمامی این قراردادها شرایط خاصی برای درج ملحقات و منضمات و توابع ساختمانی در نظر گرفته می شود. مستاجر، خریدار و … از این حقوق برخوردار هستند که انباری و پارکینگ نیز بعد از قرارداد به آن ها منتقل شود. افزون بر آن، طبق قانون، باید در زمان معاملات املاک و ساختمان، علاوه بر مشخصات ثبتی ملک، باید حق استفاده از برخی...
وصول مطالبات
4 سال قبل 0 3001
خسارت تاخیر تادیه به چه معناست؟ خسارت به معنای ضرری می باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در سر موعد به طرف مقابل وارد می گردد. خسارت تاخیر تادیه به معنای این امر می باشد که مطابق با توافقی که بین طرفین وجود داشته است قرار بر این بوده است که وجه نقدی در یک تاریخ معینی به فردی پرداخت گردد، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است بنابراین طلبکار می تواند علاوه بر مطالبه آن مبلغ، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است را نیز مطالبه نماید...
وصول مطالبات
5 سال قبل 0 3296
استرداد وجه واریزی از طریق فیش بانکی بعضاً پیش می آید که افراد جامعه در مواجه با وکلای دادگستری سوالات مشابهی را که دغدغه این روزهای آنان می باشد را مطرح می نمایند، یکی از آن سوالات این است که آیا امکان استرداد وجه واریزی (پس گرفتن) که از طریق فیش بانکی یا از طریق دستگاه های عابر بانک یا انتقال اینترنتی به حساب کسی واریز شده است، وجود دارد؟ با مراجعه به قوانین مدون بخصوص قانون مدنی میتوان اینگونه بیان نمود که مطابق با ماده 265 قانون مدنی: "هر کس مالی به دیگری بدهد...
وصول مطالبات
5 سال قبل 0 684
مطالبه وجه چک یکی از پرکاربردترین اسناد تجاری میان عرف و مردم، چک می باشد. گاهاً پیش می آید که عامه مردم به دلیل عدم آگاهی کامل از قوانین، اقدام به صدور چک در زمانهای مختلف، می نمایند و بعضاً ممکن است مشکلاتی را نیز ایجاد نمایند. لذا در این مقاله سعی بر این می گردد که در مورد انواع چک و شیوه صدور چک به تفصیل پرداخته شود. چک چیست؟ چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد طرف مقابل (محال علیه) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به...
تماس با وکیل