بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

جدید ترین مطالب

شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد چیست؟

شروط ضمن عقد چیست؟ یکی از مباحث مهم و کاربردی در عالم حقوق، مفهوم شرط است. شرط به منزله توافقی است که بنابر مفاد تراضی

ادامه مطلب
شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد چیست؟

شروط ضمن عقد چیست؟ یکی از مباحث مهم و کاربردی در عالم حقوق، مفهوم شرط است. شرط به منزله توافقی است که بنابر مفاد تراضی

ادامه مطلب
به بالای صفحه بردن