بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

جدید ترین مطالب

نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه

نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه

ادامه مطلب
نمونه اظهارنامه تمکین زوجه

نمونه اظهارنامه تمکین زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه

ادامه مطلب
نمونه اظهارنامه مطالبه طلب

نمونه اظهارنامه مطالبه طلب

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه مطالبه طلب برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه

ادامه مطلب
نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه

نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه

ادامه مطلب
نمونه اظهارنامه تمکین زوجه

نمونه اظهارنامه تمکین زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه

ادامه مطلب
نمونه اظهارنامه مطالبه طلب

نمونه اظهارنامه مطالبه طلب

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه مطالبه طلب برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه

ادامه مطلب
به بالای صفحه بردن