عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

جدید ترین مطالب

حضانت فرزند مشترک

شرایط حضانت فرزند چیست؟

حضانت چیست؟ حضانت از نظر لغوی به معنای حفظ و نگهداری و پرورش دادن است. اما از نظر اصطلاحی حضانت به معنای نگهداری و تربیت

ادامه مطلب
طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟

طلاق توافقی چیست؟ طلاق توافقی ، طلاقی است که با رضایت کامل زوجین و بر مبنای توافقات مشترک آنان در یک دادخواست واحد و یا

ادامه مطلب
حضانت فرزند مشترک

شرایط حضانت فرزند چیست؟

حضانت چیست؟ حضانت از نظر لغوی به معنای حفظ و نگهداری و پرورش دادن است. اما از نظر اصطلاحی حضانت به معنای نگهداری و تربیت

ادامه مطلب
طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟

طلاق توافقی چیست؟ طلاق توافقی ، طلاقی است که با رضایت کامل زوجین و بر مبنای توافقات مشترک آنان در یک دادخواست واحد و یا

ادامه مطلب
به بالای صفحه بردن