a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای توهین به اشخاص

نمونه رای دادگاه جزایی

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای توهین به اشخاص

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توهین به اشخاص برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه … دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان … صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: توهین به اشخاص، ماده 608 قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی متهم، ماده 23 قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق اجرای مجازات های اصلی، رای توهین به اشخاص بیشتر بخوانید: جرم توهین در قانون چه مجازاتی را در پی دارد؟ چکیده رای توهین به اشخاص در دادنامه پیش رو قاضی محترم، نوشتن نام

نمونه رای حقوقی

نمونه قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار مجرمیت که از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری، شهادت کذب نزد مقامات رسمی، ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 650 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی   چکیده قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی اگرچه

رای رد درخواست پابند الکترونیکی

نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: پابند الکترونیکی، ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط دریافت پابند الکترونیکی، ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 62 قانون مجازات اسلامی، رای رد درخواست پابند الکترونیکی مطلب مرتبط: پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟ چکیده رای رد درخواست پابند الکترونیکی جهت استفاده محکوم علیه از مقررات ماده 62

نمونه رای حقوقی

نمونه رای تحصیل مال نامشروع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تحصیل مال نامشروع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهر مهاباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قاعده درء، عدم احراز عناصر سه گانه تحقق بزه، ماده 406 از قانون آیین دادرسی کیفری، رای تحصیل مال نامشروع بیشتر بخوانید: اصل برائت چیست؟ چکیده رای تحصیل مال نامشروع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع

نمونه رای حقوقی

نمونه رای تجاوز به عنف

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تجاوز به عنف برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه کیفری یک تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تجاوز به عنف، حد زنای غیر محصن، اصل برائت، زنای غیر محصن، ماده 172 قانون مجازات اسلامی، اقرار متهم در دادگاه، ماده 230 قانون مجازات اسلامی، رای تجاوز به عنف بیشتر بخوانید: مجازات ازاله بکارت چیست؟ چکیده رای تجاوز به عنف پس از عدم احراز وقوع بزه تجاوز به عنف، دادگاه با استناد به ماده