a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای جعل و عنصر ضرری آن

نمونه رای دادگاه جزایی

مقالات داغ

جعل و عنصر ضرری آن

نمونه رای جعل و عنصر ضرری آن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جعل و عنصر ضرری آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جعل و استفاده از سند مجعول، رکن ضرری جعل، تحقق بزه جعل، عنصر ضرری در بزه جعل   چکیده رای (جعل و عنصر ضرری آن) احراز رکن ضرری برای تحقق بزه جعل ضروری است.   رای بدوی اتهام آقای پ.، 40 ساله، دایر بر جعل قبض‌های خرید و فروش کالا و استفاده از