a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه کامل قرارداد اجاره واحد تجاری

نمونه قراردادها

مقالات داغ

قرارداد اجاره واحد تجاری

نمونه کامل قرارداد اجاره واحد تجاری

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره واحد تجاری برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد خرید و فروش سرقفلی قرارداد اجاره واحد تجاری قرارداد اجاره حاضر بر اساس مراضات حاصله، فیمابین طرفین قرارداد به شرح زیر و با لحاظ شرایط و تعهدات آتی الذكر منعقد گردید و به امضاء طرفین رسید و متعاقدین به نحو الزام آور متعهد و مکلف به اجرای کلیه مفاد آن گردیدند: ماده 1) طرفین قرارداد الف- موجرین: 1. خانم/ آقای …………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………. صادره از ……………. شماره

قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند

نمونه قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند از طرف شرکت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نمونه نامه اعلام ترک کار کارگر قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند (از طرف شرکت) بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و ایمانی که می بندید وفا کنید.» ماده 1- طرفین قرارداد 1-1 وام دهنده: شرکت ……………… به شناسه ملی ……………… و شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………. و به مدیریت عاملی خانم/ آقای ……………… به شماره ملی ……………… متولد ……………… که در

قرارداد محرمانگی

نمونه قرارداد محرمانگی یا عدم افشاء اطلاعات استارتاپ با کارمند

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد محرمانگی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.   نمونه قرارداد محرمانگی یا عدم افشاء اطلاعات استارتاپ با کارمند با عنایت به مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور عدم افشاء و حفظ اطلاعات و اسنادی که از سوی صاحب اطلاعات استارتاپ ……………… در

وکالت نامه انجام امور گمرکی

نمونه وکالت نامه انجام امور گمرکی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه وکالت نامه انجام امور گمرکی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع وکالت نامه آشنا شوید.   نمونه وکالت نامه انجام امور گمرکی موکل: خانم/ آقای: ………………… فرزند: ………………… به شناسنامه شماره: ………………… متولد: ………………… صادره از: ………………… به شماره ملی: ………………… به نشانی: ……………………………………………….. . وکیل: خانم/ آقای: ………………… فرزند: ………………… به شناسنامه شماره: ………………… متولد: ………………… صادره از: ………………… به شماره ملی: ………………… به نشانی: ……………………………………………….. . مورد وکالت: انجام تشریفات گمرکی و مراجعه به کلیه گمرکات و بنادر کشور و مناطق آزاد تجاری و بازرگانی و

قرارداد بذل مدت

نمونه قرارداد در خصوص بذل مدت در عقد موقت

نمونه قرارداد بذل مدت در عقد موقت ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی بیان می دارد که طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. بنابراین عقد نکاح موقت با بذل مدت پایان می یابد. بذل مدت به معنی بخشیدن باقیمانده مدت نکاح موقت است. بذل مدت در نکاح موقت برخلاف طلاق به هیچگونه تشریفاتی نیاز ندارد. همچنین مرد می تواند به زن وکالت دهد که مدت را به خود بذل نماید. بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد بذل مدت برایتان قرار داده ایم تا