بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

جدید ترین مطالب

نمونه قرارداد صلح

نمونه قرارداد صلح

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد صلح برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع صلح نامه آشنا شوید. مطلب

ادامه مطلب
قرارداد فروش سهام شرکت

قرارداد فروش سهام شرکت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد فروش سهام شرکت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

ادامه مطلب
نمونه قرارداد صلح

نمونه قرارداد صلح

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد صلح برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع صلح نامه آشنا شوید. مطلب

ادامه مطلب
قرارداد فروش سهام شرکت

قرارداد فروش سهام شرکت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد فروش سهام شرکت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

ادامه مطلب
به بالای صفحه بردن