وصول مطالبات

نحوه ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها وصول مطالبات
5 سال قبل 0 66
چگونگی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها در عصر مدرن امروزی، با توجه به گسترش استفاده از رسانه های جمعی و همچنین پیشرفت خدمات اینترنتی و استفاده از حجم وسیع اینترنت میان مردم، باعث گردیده است که روش ثبت شرکت در قوانین موضوعه ایران نیز دستخوش تغییر و تحولات شگرفی شود. این تحولات باعث صرفه جویی در زمان و هزینه مردم نیز گردیده است و به همین دلیل روش نوین ثبت شرکت، جایگزین روش سنتی شده است. در گذشته مردم می بایست مستقیماً به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و فرم های مخصوص را...