a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > دعاوی خانواده  > نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

مهریه در عقد موقت

مهریه در عقد موقت

مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود. وجود مهریه در عقد ازدواج اعم از دائم یا موقت، از حقوق مسلم و متعلق به زن می باشد و بعد از خواندن صیغه عقد بدون هیچگونه شروطی از سوی زن قابل مطالبه می باشد و مرد موظف به پرداخت آن است. یکی از نکات بسیار مهم در عقد موقت لزوم تعیین مهریه می باشد چراکه در صورت عدم تعیین مهریه در عقد موقت، موجب بطلان عقد می گردد. در این مقاله به نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت می پردازیم.

مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟

مطالبه مهریه در عقد موقت

عقدنامه های ازدواج های موقت، سند عادی محسوب شده لذا جهت دادخواست مهریه باید به دادگاه حقوقی مراجعه نمود و نمی توان برای اجرای مهریه از طریق اداره ثبت اقدام نمود چراکه قابلیت صدور اجرائیه را ندارد، حتی اگر صیغه نامه ۹۹ ساله باشد. در دادخواست تقدیمی علاوه بر مطالبه مهریه باید اثبات زوجیت نیز در ستون خواسته درج گردد. زنی که عقد موقت او به ثبت نرسیده است، جهت مطالبه مهریه خود میتواند با استفاده از استشهاديه ای که حاوی شهادت دو شاهد مرد عادل و یا یک