a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > دعاوی حقوقی  > چگونگی صدور حکم رشد

چگونگی صدور حکم رشد

صدور حکم رشد

نحوه صدور حکم رشد

هر یک از افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، محجور محسوب می گردند و از تصرف در اموال خود ممنوع می باشند. در واقع محجور کسی است که صاحب حق می باشد اما توانایی استفاده از حق خود را ندارد. بطور کلی می توان گفت که تمامی انسان ها در دوره کودکی خود از تصرف در اموال خود ممنوع هستند و می بایست این دوران طی گردد تا یک فرد بالغ و رشید محسوب شوند.

گاهی اوقات ممکن است که افراد با وجود اینکه به سن بلوغ رسیده باشند اما باز هم توانایی اداره امور خود را نداشته باشند و همچنان محجور محسوب شوند.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست صدور حکم رشد

برای اینکه صغیر، از حجر خارج شود، رسیدن به سن بلوغ شرط نیست بلکه باید رشد او نیز ثابت شود. بنابراین برای اینکه یک صغیر از حجر خارج شود و محجور محسوب نشود، می بایست بلوغ و رشد او احراز گردد. رشد به معنای این است که شخص توانایی استفاده و اداره اموال خود را به نحو عقلانی داشته باشد و از اموال خود به طرز صحیحی بهره برداری نماید.

سن بلوغ در پسر ١٥ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد. با توجه به مواد قانونی می توان اینگونه بیان نمود که صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی مثل شهادت دادن و … می تواند بطور مستقل عمل نماید اما در امور مالی باید رشد او احراز گردد. بنابراین در رویه دادگاهها و سایر محاکم و ادارات، رسیدن به سن ١٨ سالگی را سن رشد می دانند و افراد زیر ١٨ سال چنانچه حکم رشد داشته باشند، رشید محسوب می شوند.

مطلب مرتبط: نمونه وصیت نامه شرعی و قانونی

مراحل صدور حکم رشد

متقاضی حکم رشد برای اینکه از دادگاه محل اقامت خود (اداره امور سرپرستی) حکم رشد بگیرد، می بایست دو عدد فتوکپی از صفحه اول شناسنامه خود را ضمیمه دادخواستی نماید که بطرفیت دادستان، تقدیم دادگاه می نماید. دادستان میتواند پرونده را به دادرس خود یا هر یک از قضات ارجاع نماید. پرونده بعد از ثبت کل، به نظر رئیس یا دادرس شعبه ای که پرونده از طرف رییس حوزه قضایی به او ارجاع شده رسیده و بعد از ثبت شعبه با تعیین وقت نزدیک از خواهان جهت رسیدگی دعوت بعمل می آید.

قاضی دادگاه میتواند در اولین روز تقدیم دادخواست، خواهان را به پزشکی قانونی جهت اظهارنظر مبنی بر گواهی رشد معرفی نماید. خواهان معرفی نامه را از دادگاه به پزشکی قانونی برده و بعد از اعلام نظر پزشکی قانونی، گواهی مربوطه را به دادگاه تحویل می دهد. در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل جلسه می دهد و قاضی با پرسش سوالاتی سعی در احراز رشد یا عدم احراز رشد خواهان می کند. اگر رشد خواهان احراز شود، رای به رشد خواهان و در صورت عدم احراز، رد درخواست رشد صادر می گردد.

صدور حکم رشد

صدور حکم رشد – عدالت سرا

در جلسه رسیدگی برای صدور حکم رشد چه سوالاتی پرسیده می شود؟

قاضی در جلسه سوالاتی که کلیت آن بر مبنای چگونگی مدیریت مال است خواهد پرسید.

نمونه ای از سوالات به شرح زیر است:

  • اینکه چک چیست؟
  • تفاوت بین کارت ملی و کارت هوشمند در چیست؟
  • برای خرید ماشین برای مثال پژو، چه کار باید کرد؟
  • قیمت خانه در مناطق مختلف تهران به صورت حدودی چقدر است؟
  • اگر مقدار معینی پول نقد در اختیارت قرار دهیم با آن چه خواهی کرد و آن را چگونه مدیریت میکنی؟

 

مستندات قانونی مرتبط با حکم رشد

نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۵

دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟ (با حضور ولی، به طرفیت ولی، یا مدعی‌العموم یا بدون حضور ولی، به طرفیت قیم یا مدعی‌العموم)؟

نظر هیئت عالی

“اگر محجور ولی خاص نداشته باشد بر اساس ماده 66 قانون امور حسبی، دادستان، محجور و قیم محجور می‌توانند نسبت به تصمیمات دادگاه در مورد رفع حجر (اثبات رشد) تقاضای پژوهش کنند. بدیهی است دادستان و قیم باید طرف دعوا قرار گیرند علاوه ‌بر این ماده 1254 قانون مدنی اشعار می‌دارد خروج از تحت قیمومت از طرف مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا می‌شود و تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان یا نماینده او به دادگاه داده شود.

ماده 1255 قانون مدنی در مورد ماده قبل مدعی‌العموم را مکلف کرده قبلاً نسبت به رفع علت حجر تحقیقات لازمه را به ‌عمل آورده و مطابق با نتیجه حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده کنند و اگر محجور، ولی یا وصی داشته باشد به استناد ماده 73 قانون امور حسبی، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند؛ لکن زمانی که محجور قصد ارائه دادخواست رفع حجر را داشته باشد به جهت لزوم اطلاع دادستان و ولی و احیاناً اعمال حق پژوهش دادخواست باید به طرفیت مدعی‌العموم و ولی باشد.”

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

بدون نظر

پیام بگذارید