صورتجلسه نشست قضائی در خصوص جبران خسارت اجاره بها
جبران خسارت اجاره بها

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله صورت جلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ با موضوع مسئول پرداخت اجاره بهای مستاجری که خانه اش در اثر گودبرداری همسایه مجاور تخریب شده باشد جهت آشنایی و بهره برداری به حضورتان تقدیم گردیده است.

بیشتر بخوانید: چگونگی الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

متن کامل صورتجلسه نشست قضایی استان لرستان در خصوص جبران خسارت اجاره بها

پرسش

آقای الف در جنب منزل (ب) اقدام به ساخت و ساز نموده بر اثر گودبرداری، ساختمان الف تخریب گردیده آقای (ب) به ناچار برای سکنی منزل اجاره نموده است. دادگاه آقای الف را به بازسازی منزل آقای (ب) الزام نموده پس از گذشت سه سال آقای الف اقدامی برای بازسازی ملک ننموده است. آیا آقای الف در قبال پرداخت اجاره بها پرداخت شده توسط آقای ب مسئولیت دارد؟

نظر هیئت عالی

تحقق مسئولیت مدنی در فرض سوال مبتنی بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی است؛ لذا در صورتی که به هر طریقی شخصی سبب محرومیت شخص دیگر از استفاده از منافع ملک خویش شده باشد؛ جبران خسارت اجاره بها نیز می تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد.

نظر اکثریت

قانونگذار در مواد ۳۰۹، ۳۲۰، ۳۲۷ قانون مدنی منافع را مال محسوب نموده و تلف منافع به هر نحوی از انحاء موجب ضمان بوده و مسبب را ملزم به جبران خسارت دانسته است در فرض سوال مطروحه مالک ملک، مالک منفعت نیز می باشد و از آنجا که ملک شخص ب بر اساس گود برداری شخص الف از حیز انتفاع خارج شده است، شخص الف سبب ضرر بوده و بایستی خسارات وارده را جبران نماید در صورت ساخت ملک اگر به همان کیفیت و کمیت ملک سابق ساخته شود مسبب مسئولیت کامل دارد و در صورت ساخت ملک با کیفیت بهتر از ملک تخریب شده مازاد بر هزینه بر عهده مالک (شخص ب) می باشد. در خصوص اجاره بهایی که شخص ب بابت اجاره نمودن ملک به لحاظ تخریب متحمل شده اگر ملک مورد اجاره در حد متعارف و با همان کیفیت و کمیت ملک تخریب شده اجاره شده باشد تا زمانی که ملک تخریب شده بازسازی شود بایستی اجاره بها توسط مسبب ضرر (شخص الف) پرداخت شود و در صورت اجاره ملکی بهتر از ملک تخریب شده مازاد بر عهده مالک است که در هر صورت جلب نظر کارشناس در موارد فوق ضروری می باشد.

نظر اقلیت

به استناد ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید و در صورت ناقص یا معیوب بودن ضامن قیمت آن مال است و در فرض مطروحه تنها قسمتی از ملک معیوب شده و عین مال از بین نرفته و لذا دادگاه بایستی به مقدار خسارت وارده حکم به جبران خسارت صادر نماید. اگر محکوم علیه (شخص الف) خسارت را پرداخت نکرد و نسبت به ترمیم ملک شخص ب اقدام ننمود به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس می شود. نتیجتاً پرداخت اجاره بهای ملکی که شخص ب اجاره نموده توسط شخص الف وجاهت قانونی ندارد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن