بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا

رای جمع بزه رابطه نامشروع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعزیر منصوص شرعی، بزه رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع، رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا

 

چکیده رای جمع بزه رابطه نامشروع

بزه رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات منصوص شرعی بوده و جمع آن با سایر تعزیرات موجب تحقق تعدد و اجرای مجازات اشد نمی‌شود؛ لذا باید قاعده جمع مجازات ها اعمال گردد.

مطلب مرتبط: برقراری رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن

خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای م. به اتهام ۱- غصب عنوان ۲- شرکت در آدم‌ربایی با وسیله ‌نقلیه ۳- زنای به عنف و اکراه و همچنین آقای م.ق. به اتهام شرکت در آدم‌ربایی و زنای به عنف و اکراه موضوع شکوائیه خانم م.الف. تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در خصوص اتهام‌های مشارکت در آدم‌ربایی و غصب عنوان شعبه اول بازپرسی شهرستان … قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست پرونده توأم با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص اتهام زنای به عنف و اکراه به صلاحیت محاکم کیفری استان هرمزگان ارسال گردیده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان پس از ختم دادرسی به‌ موجب دادنامه صادره از بابت اتهام‌های زنای به عنف و مشارکت در آدم‌ربایی به لحاظ فقد دلیل اثباتی حکم برائت صادر کرده ولیکن از بابت رابطه نامشروع مادون زنا هر یک از دو متهم را به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و همچنین متهم م. را از بابت غصب عنوان با اعمال تخفیف به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم و دادگاه با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مجازات اشد را قابل اعمال دانسته است. با اعتراض و تجدیدنظر خواهی شاکیه در مهلت مقرر قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

مطلب مرتبط: مجازات ازاله بکارت چیست؟

رای دیوان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶-۹۳-۲۱/۰۴/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان هرمزگان با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می‌شود در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ آثار به ‌جامانده از صحنه تجاوز متهم ردیف اول نسبت به شاکیه جهت آزمایش و بهره‌برداری قضایی به مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا ارسال گردیده و دادگاه محترم قبل از اخذ نتیجه آزمایش مبادرت به صدور رأی نموده است و پاسخ آزمایش در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ به دادگاه واصل گردیده است. با توجه به اینکه دادگاه قبل از تکمیل تحقیقات اقدام به صدور رأی نموده، لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظر شاکیه و با استناد به بند ۲ از شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می‌گردد. ضمناً ارشاداً به دادگاه متذکر می‌گردد چون رابطه نامشروع دون زنا از مصادیق تعزیر منصوص شرعی تلقی می‌شود و حسب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ قابل تبدیل نمی‌باشد، لذا موضوعاً مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اشد نمی‌باشد.

مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن