a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

خیانت در امانت چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

خیانت در امانت چه مجازاتی در پی دارد؟

مقالات داغ

بررسی جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

خیانت در امانت چیست؟ خیانت در امانت ، یکی از مهم ترین جرائمی است که بسیار اتفاق می افتد و به معنای عهد شکنی و خُلف وعده می باشد. جرم خیانت در امانت زمانی اتفاق می افتد که کسی که قانوناً حق تصاحب و استفاده از مالی را دارد، اعم از مالک آن و یا منتفع قانونی آن، مالی را به منظور امانت به فردی که به او امین گفته می شود، می سپارد و قرار بر این بوده است که آن مال در زمان مشخصی عودت داده شود و یا به مصرف معینی برسد. اما آن فرد (امین) بدون