a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه دادخواست الزام بانک به فک رهن

دادخواست الزام به فک رهن،چگونه دادخواست الزام به فک رهن بنویسیم؟،اجرای حکم الزام به فک رهن،دادخواست فک رهن از بانک

مقالات داغ

دادخواست الزام بانک به فک رهن

نمونه دادخواست الزام بانک به فک رهن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام بانک به فک رهن برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک دادخواست الزام بانک به فک رهن خواهان: خانم/ آقای: …/کد ملی: …/ به نشانی: … (مشخصات مالک) خوانده: مشخصات بانک وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از شش دانگ یک ملک دارای پلاک ثبتی … بخش … شهرستان … به آدرس … مقوم بر