a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر

دادخواست صدور حکم حجر

مقالات داغ

دادخواست صدور حکم حجر متوفی

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست صدور حکم حجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع دادخواست آشنا شوید. دادخواست صدور حکم حجر متوفی خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خواندگان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … دادستان وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خواسته: تقاضای صدور حکم حجر در ارتباط با آقای …، با استناد به پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … دادسرای امور سرپرستی محجورین دلایل: کپی مصدق کارت ملی خواهان/ وکالت نامه وکیل/ کپی گواهی فوت/ کپی کارت ملی آقای …/ کپی